HOC TAP BAC

Ngày quốc khánh 2/9: giá trị lịch sử, ý nghĩa thời đại của bản tuyên ngôn độc lập

Chủ nhật - 29/10/2023 09:45 289 0
Hơn 78 năm đã trôi qua, những tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Tuyên ngôn Độc lập ngày 2/9/1945 đã trở thành sức mạnh to lớn của toàn dân tộc Việt Nam vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện lời thề thiêng liêng trong ngày Lễ độc lập: “Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”.
Ngày quốc khánh 2/9: giá trị lịch sử, ý nghĩa thời đại của bản tuyên ngôn độc lập

Cách đây 78 năm, ngày 2/9/1945, giữa Quảng trường Ba Đình đầy nắng, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt quốc dân đồng bào đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mở ra kỷ nguyên mới cho dân tộc: Kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liến với chủ nghĩa xã hội. 78 năm đã trôi qua, bản Tuyên ngôn độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn tiếp tục tỏa sáng, trở thành ý chí, sức mạnh để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bình Phước cùng với cả nước vững bước đi lên xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển giàu đẹp, phồn vinh.

Bản Tuyên ngôn Độc lập năm 1945 do Chủ tịch Hồ Chí Minh trực tiếp soạn thảo tại ngôi nhà số 48 phố Hàng Ngang, Hà Nội chỉ hơn 1.000 từ, nhưng lời lẽ vô cùng hào hùng và đanh thép, khẳng định chủ quyền thiêng liêng của đất nước; quyền độc lập và quyền tự quyết của dân tộc; quyền bình đẳng, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc của mọi người dân Việt Nam. Đó là một bản hùng văn chính luận, sáng chói hào khí dân tộc Việt Nam, đầy đặn tình nghĩa đồng bào.
 

Thời gian đã đi qua hơn 2/3 thế kỷ, nhiều nội dung trong bản Tuyên ngôn Độc lập bất hủ đã được nhiều cá nhân, tổ chức nghiên cứu, nhằm làm sáng tỏ các giá trị trên nhiều lĩnh vực, cũng như sức lan tỏa mạnh mẽ của nó. Đọc và suy ngẫm, chúng ta càng thấy rõ hơn tầm cao tư tưởng, tầm nhìn chiến lược của Bác Hồ thể hiện đầy tâm huyết trong Bản Tuyên ngôn Độc lập lịch sử.

Như chúng ta đều biết, sau gần 90 năm phải chịu đựng ách lầm than, nô lệ, ngày tuyên bố đất nước hoàn toàn độc lập, nhân dân ta làm chủ cuộc sống và vận mệnh của mình là một ngày trọng đại bậc nhất trong lịch sử của quá trình xây dựng, bảo vệ, phát triển của dân tộc và đất nước. Và đối với lãnh tụ Hồ Chí Minh, hoài bão, ý tưởng của Người nung nấu bao nhiêu năm kể từ ngày ra đi tìm đường cứu nước, cứu dân, đã trở thành hiện thực.

Đặc biệt, điều đáng lưu tâm và khắc sâu nhất là: Khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, đến đoạn nhắc: "Từ Quảng Trị đến Bắc kỳ hơn hai triệu đồng bào ta bị chết đói"… Trong khoảnh khắc đó, cả biển người trên Quảng trường Ba Đình bỗng yên lặng và Người nhận ra thoáng giây lác yên lặng ấy. Có lẽ Chủ tịch Hồ Chí Minh tưởng rằng mình nói giọng xứ Nghệ, đồng bào nghe không rõ, nên Người ngừng đọc và hỏi: Đồng bào nghe rõ tiếng tôi không? Và liền ngay sau đó, mấy chục vạn người dự mít tinh đồng thanh một lời đáp vang dậy như sấm vang: Có!

Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), ngày 2/9/1945. Ảnh tư liệu
 
Lời hỏi và lời đáp tỏ rõ sâu sắc sự thông cảm, đồng cảm, hòa hợp giữa vị Lãnh tụ kính yêu và đồng bào cả nước. Vị lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc-Hồ Chí Minh mà nhiều người dân chỉ mới nghe tên, chưa được gặp bao giờ trở nên rất gần gũi, thân thương với dân chúng. Chủ tịch Hồ Chí Minh cảm nhận rõ tiếng đồng loạt trả lời khi Người hỏi là biểu thị sự nhất trí, quyết tâm, đồng lòng của nhân dân ta là hoàn toàn ủng hộ Cụ Hồ, ủng hộ Chính phủ lâm thời của nước Việt Nam vừa giành độc lập, còn non trẻ và bề bộn bao nhiêu công việc đối nội, đối ngoại lúc bấy giờ. Bởi vì lãnh tụ Hồ Chí Minh đã nhận thấy tiềm năng, sức mạnh đoàn kết rất quý báu của các tầng lớp nhân dân Việt Nam ta đã góp phần to lớn, cũng như quyết định mọi thắng lợi của sự nghiệp cách mạng, không chỉ cho trước đây mà còn cho cả hôm nay và mai sau.
 
78 năm qua, bản Tuyên ngôn Độc lập vẫn còn nguyên giá trị lịch sử và thời đại sâu sắc, trở thành niềm tự hào vô hạn của dân tộc ta, di sản tinh thần vô giá của thời đại Hồ Chí Minh, trở thành động lực - sức mạnh dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, vững tin đi theo con đường mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn. Phát huy tinh thần ấy, trải qua bao thăng trầm của lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Bình Phước luôn sát cánh cùng cả nước chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, xây dựng chủ nghĩa xã hội, đóng góp công lao của mình vào sự nghiệp cách mạng vẻ vang của dân tộc Việt Nam. Trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ và chiến tranh bảo vệ biên giới tây Nam của Tổ quốc, hàng vạn con em Bình Phước đã tình nguyện lên đường tham gia chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Trong các cuộc chiến đấu đầy gian khổ và ác liệt ấy, biết bao người con yêu quý của quê hương đã dũng cảm chiến đấu, hi sinh hoặc để lại một phần cơ thể nơi chiến trường, đó là những tấm gương sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam.
 
Thực hiện công cuộc đổi mới, trong hơn 35 năm qua, đặc biệt trong những năm gần đây, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã phát huy truyền thống đoàn kết, không ngừng nỗ lực vươn lên, tận dụng các tiềm năng, lợi thế, đưa kinh tế - văn hoá - xã hội của tỉnh thực sự khởi sắc và đạt được nhiều kết quả đáng phấn khởi.
 
Tỉnh đã khẳng định được sự phát triển toàn diện với quy mô và sức cạnh tranh được nâng lên rõ rệt. Hàng năm các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu được thực hiện đạt và vượt kế hoạch đề ra, tốc độ tăng trưởng đạt mức khá so với bình quân cả nước. 
 
Trải qua 26 năm xây dựng, phát triển và hội nhập với khát vọng vươn lên, tỉnh Bình Phước đã đạt nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện. Diện mạo và tiềm lực kinh tế của tỉnh có chuyển biến đáng kể, từng bước khẳng định vị thế trong Vùng kinh tế trọng điểm phía nam, góp phần quan trọng vào tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.
 

Qua 26 năm xây dựng và phát triển, diện mạo và tiềm lực kinh tế của tỉnh có chuyển biến đáng kể, từng bước khẳng định vị thế trong khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam
 
Thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá đạt được một số kết quả tích cực, với tốc độ phát triển kinh tế ở mức khá và liên tục qua các năm; các chỉ tiêu quan trọng như tổng sản phẩm trên địa bàn, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thu ngân sách, thu hút đầu tư, kim ngạch xuất khẩu, thu nhập bình quân đầu người… cơ bản đúng kế hoạch, tạo khả năng đến năm 2025 sẽ đạt và vượt mục tiêu đề ra. Bình Phước đã bứt phá, tăng tốc các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của nhiệm kỳ và trở thành điểm sáng trong khu vực. Đến nay, sau nửa nhiệm kỳ, kinh tế Bình Phước phát triển với tốc độ tăng trưởng ước đạt 7,92%, năm 2023 thu ngân sách ước thực hiện 14.888 tỷ đồng, xuất siêu vượt ngưỡng 4,15 tỷ USD và sẽ cán đích chỉ tiêu nghị quyết 5 tỷ USD cho toàn nhiệm kỳ. Tính đến tháng 6-2023, toàn tỉnh thu hút 110 dự án vốn đầu tư nước ngoài (FDI) với số vốn đăng ký hơn 1,2 tỷ USD; GRDP bình quân đầu người ước thực hiện đến hết năm 2023 là 93,2 triệu đồng, đạt 93,2% chỉ tiêu nghị quyết đại hội.
 
Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, môi trường tiếp tục được quan tâm, các chính sách hỗ trợ người dân được thực hiện kịp thời, đúng đối tượng, 3 chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số đạt kết quả tích cực, đời sống nhân dân được nâng lên, bộ mặt nông thôn, vùng sâu, biên giới có sự thay đổi đáng kể.
 
Tỉnh cũng đã đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền số đạt kết quả tích cực, cải thiện thứ hạng đáng kể qua từng năm… Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được tập trung chỉ đạo, thực hiện tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Công tác kiểm tra, giám sát có nhiều tiến bộ. Quốc phòng, an ninh được củng cố, tăng cường, giữ vững; công tác đối ngoại được mở rộng, hiệu quả nâng lên…
 
Từ đó, mọi cán bộ, đảng viên cùng các tầng lớp nhân dân tỉnh nhà, nhất là thế hệ trẻ tỉnh Bình Phước cần nâng cao hơn nữa nhận thức sâu sắc về ý nghĩa thiêng liêng và của sự kiện lịch sử trọng đại ngày Quốc khánh 2/9 cũng như những giá trị, những bài học học kinh nghiệm quý báu từ thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám. Và luôn trân trọng về những thành tựu to lớn mà đất nước, dân tộc, Đảng ta và quê hương Bình Phước đã đạt được trong suốt 78 năm qua là vô cùng to lớn và mang nhiều ý nghĩa sâu sắc.
 

Công nghiệp hiện là trụ cột của nền kinh tế tỉnh Bình Phước
 
Đối với tỉnh Bình Phước đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 trở thành tỉnh công nghiệp, thuộc nhóm các tỉnh phát triển nhanh và bền vững, có quy mô kinh tế khá trong vùng Đông Nam Bộ; nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, thu hẹp khoảng cách giữa nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng biên giới với đô thị trong tỉnh; tăng cường kết nối vùng, hoàn thành chính quyền điện tử, đô thị thông minh, từng bước chuyển dần sang chính quyền số; đảm bảo quốc phòng - an ninh vững chắc. Tổ chức đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện.
 
Tuy còn rất nhiều vấn đề, công việc và nhiệm vụ cần phải nỗ lực phấn đấu, khắc phục để ngang tầm thời đại, nhưng những thành quả mang tính lịch sử trong chặng đường vẻ vang vừa qua như là bệ phóng để đưa đất nước ta tiếp tục bước vào quỹ đạo hội nhập quốc tế sâu rộng, đa dạng và toàn diện hơn. Tinh thần và giá trị vững bền của Tuyên ngôn Độc lập và Ngày Quốc khánh 2/9 mãi mãi là hành trang của đất nước và dân tộc ta trên đường phát triển, xây dựng đất nước ta ngày càng “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” như mong muốn của Bác Hồ lúc sinh thời.
 
Hơn 78 năm đã trôi qua, những tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Tuyên ngôn Độc lập ngày 2/9/1945 đã trở thành sức mạnh to lớn của toàn dân tộc Việt Nam vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện lời thề thiêng liêng trong ngày Lễ độc lập: “Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”.
 
Tự hào ôn lại lịch sử, truyền thống vinh quang của dân tộc, để rồi trong lòng mỗi người dân chúng ta tăng thêm phấn khởi, củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và tràn đầy sinh lực mới. Từ đó cùng nhau tích cực thi đua lập nên những thành tích mới trên mọi lĩnh vực của cuộc sống, đóng góp phần trách nhiệm trong quá trình bồi đắp, tô thắm thêm bản sắc văn hóa lịch sử và truyền thống yêu nước Việt Nam. Đó là cách kỷ niệm lần thứ 78 ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thiết thực, mang ý nghĩa thiêng liêng và sâu sắc nhất./.
 

Tác giả: dunguyenict

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây