HOC TAP BAC

Hội liên hiệp phụ nữ Huyện Bù Gia Mập triển khai thực hiện tốt các nhiện vụ, giải pháp

Thứ hai - 04/03/2024 02:53 1.377 0
Trong năm hội LHPN huyện phát triển 314 hội viên, đạt tỷ lệ 139% (vượt chỉ tiêu tỉnh giao). Tổng số hội viên trong toàn huyện 11.320 hội viên. Bên cạnh đó, Hội đã kết nạp 15 hội viên danh dự tại xã Đa Kia và xã Phú Nghĩa; thành lập mới 23 mô hình, CLB mới với 165 thành viênDuy trì CLB “Dân vũ thể thao” tại 08/08 xã với 23 CLB và 258 thành viên. Phát hiện, giới thiệu 16 gương điển hình, khởi nghiệp.
Các cấp Hội LHPN huyện Bù Gia Mập hưởng ứng "Tuần lễ Áo dài Việt Nam năm 2024"
Phát huy truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, các thế hệ phụ nữ đã tích cực lao động, sáng tạo, ra sức phấn đấu đẩy mạnh việc “Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, không ngừng rèn luyện nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, xây dựng người phụ nữ Việt Nam “Có lòng yêu nước, Có sức khỏe, tri thức, kỹ năng nghề nghiệp, năng động, sáng tạo, Có lối sống văn hóa, Có lòng nhân hậu”, đáp ứng được yêu cầu của người phụ nữ Việt Nam trong thời đại CNH-HĐH đất nước.

Trong thời gian tới các cấp hội Huyện Bù Gia Mập tập trung triển khai thực hiện một số nhiện vụ, giải pháp sau đây:

Một là, Bám sát vào chủ trương, nghị quyết của Đảng và nghị quyết của hội cấp trên, vận dụng phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương; tích cực hơn nữa trong việc tham mưu đề xuất với Đảng, chính quyền về công tác vận động phụ nữ, chú trọng quán triệt các quan điểm, đường lối, chính sách, pháp luật về công tác phụ nữ trong tình hình mới.
Các cấp Hội LHPN huyện Bù Gia Mập hưởng ứng "Tuần lễ Áo dài Việt Nam năm 2024"
Hai là, Quan tâm xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, hướng hoạt động về cơ sở, chỉ đạo các chi tổ hội duy trì sinh hoạt thường xuyên, khuyến khích đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đa dạng các mô hình phù hợp với tâm tư nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của chị em phụ nữ để tập hợp, thu hút đông đảo các chị em tham gia vào tổ chức hội. Thông qua phong trào và hoạt động để đào tạo nguồn cán bộ nữ, giới thiệu hội viên ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp.
Các cấp Hội LHPN huyện Bù Gia Mập hưởng ứng "Tuần lễ Áo dài Việt Nam năm 2024"
Ba là, Nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng của phụ nữ đáp ứng yêu cầu của tình hình mới. Tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ, hội viên được đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ, năng lực công tác, nhất là đối với cán bộ người dân tộc thiểu số. Tích cực tuyên truyền, vận động phụ nữ chấp hành tốt luật pháp, chính sách về hôn nhân và gia đình, bình đẳng giới, giữ gìn và phát huy những giá trị tốt đẹp của người phụ nữ và gia đình Việt Nam, quan tâm giáo dục con em chăm ngoan, học giỏi, không vi phạm pháp luật.
Các cấp Hội LHPN huyện Bù Gia Mập hưởng ứng "Tuần lễ Áo dài Việt Nam năm 2024"
Bốn là, Tiếp tục tổ chức và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, các cuộc vận động để phát huy tiềm năng, sức sáng tạo của phụ nữ, lôi cuốn đông đảo chị em tham gia xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; Chung tay cùng các cấp, các ngành và nhân dân thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn, thực hiện tốt mục tiêu xóa đói giảm nghèo của Đảng và Nhà nước, đồng thời góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương.
Các cấp Hội LHPN huyện Bù Gia Mập hưởng ứng "Tuần lễ Áo dài Việt Nam năm 2024"
Năm là, Gắn các phong trào thi đua và nhiệm vụ trọng tâm của hội như phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, cuộc vận động “xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”, cuộc vận động rèn luyện 4 phẩm chất đạo đức Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đangvới thực hiện Chỉ thi 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.
Các cấp Hội LHPN huyện Bù Gia Mập hưởng ứng "Tuần lễ Áo dài Việt Nam năm 2024"
Sáu là, Chú trọng nhân rộng các điển hình tiên tiến phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, tạo việc làm tăng thu nhập, phát triển kinh tế gia đình, làm giàu chính đáng; tập trung vận động, giúp đỡ phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số với các hình thức phù hợp.
Các cấp Hội LHPN huyện Bù Gia Mập hưởng ứng "Tuần lễ Áo dài Việt Nam năm 2024"
Bảy là: Tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức của xã hội, của gia đình về vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế; huy động sự ủng hộ, đồng hành, hỗ trợ của các cấp, các ngành và toàn xã hội, khơi dậy tiềm năng, sức sáng tạo, khích lệ, lan tỏa tinh thần, hình thành phong trào khởi nghiệp trong các tầng lớp phụ nữ trong toàn Huyện. 
Các cấp Hội LHPN huyện Bù Gia Mập hưởng ứng "Tuần lễ Áo dài Việt Nam năm 2024"
Tám là, Đẩy mạnh các hoạt động tập huấn nâng cao năng lực về khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp cho các cở kinh doanh, doanh nghiệp nữ mới thành lập; kết nối hỗ trợ vốn, xây dựng thương hiệu, giới thiệu tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm; Khuyến khích chị em ứng dụng khoa học công nghệ vào quá trình sản xuất và kinh doanh trên nền tảng số; với tiêu chí sản xuất và tiêu thụ sản phẩm sạch, an toàn.

Tác giả: Nguyễn Đình Quyền

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây