HOC TAP BAC

Nâng cao chất lượng nghiên cứu, học tập nghị quyết

Thứ tư - 03/07/2024 00:39 697 0
 Nâng cao chất lượng nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết có ý nghĩa hết sức quan trọng trong thực hiện thắng lợi các mục tiêu nghị quyết đề ra. Tại huyện biên giới Bù Gia Mập, sau khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy ra Quyết định số 987-QĐ/TU ngày 10-9-2013 ban hành Đề án “Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác triển khai học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng trên địa bàn tỉnh Bình Phước”, Huyện ủy đã xây dựng kế hoạch cụ thể, thiết thực, phù hợp nhằm từng bước nâng cao chất lượng, hoàn thành các chỉ tiêu và cụ thể hóa nghị quyết vào cuộc sống.
Bù Gia Mập là huyện biên giới, vùng sâu, vùng xa, tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 36,6%. Đảng bộ huyện có 46 tổ chức cơ sở đảng, 132 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, với tổng 1.797 đảng viên. Những năm qua, huyện luôn xác định đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên để hiện thực hóa mục tiêu phát triển trong tương lai.
Tạo then chốt từ cơ sở
Là chi bộ trực thuộc với nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, định kỳ tại các buổi sinh hoạt, Chi bộ Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Bù Gia Mập đã thực hiện biên soạn và cung cấp đề cương giới thiệu, thông tin một cách hệ thống, đảm bảo thống nhất về nhận thức trong cán bộ, đảng viên đối với từng chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Trong đó, tập trung nghiên cứu những nội dung liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của chi bộ, từng cơ quan trực thuộc để xây dựng chương trình hành động hoặc kế hoạch thực hiện sát thực. Chi bộ cũng trang bị cho các đảng viên sổ học tập nghị quyết riêng để ghi chép nhằm làm tư liệu cho nghiên cứu về sau. Định kỳ vào cuối năm, chi bộ kiểm tra các sổ ghi chép này cả về hình thức và nội dung nhằm có những chấn chỉnh kịp thời, đảm bảo thời gian và tinh thần học tập nghiêm túc. “Qua thời gian áp dụng các giải pháp, chất lượng triển khai học tập, quán triệt, phổ biến nghị quyết của Đảng tại chi bộ đã nâng lên rõ rệt; vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cấp ủy viên là báo cáo viên, người đứng đầu được phát huy hiệu quả” - Bí thư Chi bộ Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Trương Công Vũ khẳng định.
Chi bộ Phòng Văn hóa - Thông tin phối hợp mời Ban Tuyên giáo Huyện ủy Bù Gia Mập
triển khai Chỉ thị 05 theo chuyên đề cho cán bộ, đảng viên
Đối với Đảng ủy xã Phú Nghĩa, là địa bàn thuộc khu vực trung tâm của huyện Bù Gia Mập nên công tác học tập nghị quyết có những thuận lợi hơn. Tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia học tập nghị quyết tại các điểm cầu luôn đảm bảo. Bà Đặng Thị Hương, Bí thư Đảng ủy xã cho biết, với 153 đảng viên tham gia sinh hoạt tại 17 chi bộ, để nâng cao chất lượng học tập nghị quyết, Đảng ủy xã đã cụ thể hóa các nội dung vào thực tiễn thông qua việc học và làm theo Bác nhằm tạo tinh thần thi đua sôi nổi trong cán bộ, đảng viên; phát động các phong trào giúp nhau phát triển kinh tế… Đồng thời, thường xuyên tổ chức các buổi đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân các thôn; phân công cán bộ, lãnh đạo tham gia sinh hoạt tại các chi bộ thôn… nhằm nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng, tạo sự đồng thuận, tin tưởng trong nhân dân. 
Sáng tạo đưa nghị quyết vào cuộc sống
Trong những năm qua, việc học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng luôn được các cấp ủy đảng từ huyện đến cơ sở quan tâm chỉ đạo sâu sát. 100% cấp ủy cơ sở đã bám sát chỉ đạo, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, yêu cầu và tình hình cụ thể để tổ chức học tập, quán triệt, xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện phù hợp. Cán bộ, đảng viên tích cực, chủ động học tập, nghiên cứu đầy đủ nội dung cơ bản của các nghị quyết, kết luận; thực hiện viết bài thu hoạch theo đúng yêu cầu, hướng dẫn của cấp trên.
Huyện ủy Bù Gia Mập đã áp dụng và triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng học tập, nghiên cứu. Gần đây nhất là duy trì việc học tập, quán triệt nghị quyết theo hình thức trực tiếp và trực tuyến, kết nối về cơ sở để tiết kiệm thời gian, chi phí và thuận tiện cho cán bộ, đảng viên.
Hình thức học tập dần thay đổi, các báo cáo viên, tuyên truyền viên tập trung phân tích những điểm mới, cốt lõi của nghị quyết gắn với liên hệ tình hình thực tế ở địa phương, đơn vị và dành nhiều thời gian thảo luận, giải đáp thắc mắc, lắng nghe ý kiến, quan điểm của từng cán bộ, đảng viên. Thông qua đó có những chỉnh sửa, bổ sung chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết phù hợp và tạo không khí trong các buổi học.
Trong giai đoạn chuyển đổi số mạnh mẽ, công tác tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được thực hiện song hành trên các trang thông tin điện tử của Huyện ủy, UBND huyện, fanpage chính thống của các địa phương hay qua Zalo của các thôn… Điều này vừa đáp ứng tính thời sự vừa tạo diễn đàn để cùng tương tác, chia sẻ trong cộng đồng xã hội. Qua đó, hạn chế việc lan truyền thông tin xấu, độc, sai sự thật trên không gian mạng.
Bên cạnh đó, huyện luôn quan tâm và nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên. Toàn huyện hiện có 16 báo cáo viên cấp huyện và đội ngũ tuyên truyền cơ sở luôn tích cực học tập, nâng cao lý luận chính trị; chú trọng nắm bắt dư luận xã hội để có những định hướng phù hợp; triển khai mạnh mẽ các hội thi, cuộc thi về tìm hiểu nghị quyết các cấp. Đồng thời, theo dõi, đôn đốc, giám sát số lượng cán bộ, đảng viên tham gia để kịp thời chấn chỉnh công tác tổ chức học tập chỉ thị, nghị quyết của Đảng và có hình thức khen thưởng kịp thời, kỷ luật nghiêm đối với những trường hợp vi phạm.
Bí thư Huyện ủy Lý Trọng Nhân cho biết: “Sau khi tham gia học tập, nghiên cứu, quán triệt nghị quyết, Huyện ủy chỉ đạo ngay việc xây dựng, rà soát, bổ sung, sửa đổi chương trình hành động, kế hoạch thực hiện gắn với điều kiện thực tiễn của địa phương. Trong đó, phải đảm bảo tính đặc thù của huyện biên giới, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và điều kiện kinh tế thuần nông như Bù Gia Mập để nghị quyết đi vào thực tiễn cuộc sống”.
Với nghị quyết chuyên đề về nâng cao năng suất, hiệu quả sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa
được Huyện ủy ban hành đã tạo nhiều cơ hội cho kinh tế địa phương phát triển
Đổi mới, nâng cao chất lượng tổ chức nghiên cứu học tập, quán triệt, nghị quyết của Đảng là yêu cầu cấp thiết để lan tỏa rộng, bám rễ sâu và phát huy tác dụng tích cực các chỉ thị, nghị quyết trong thực tiễn. Qua đó, góp phần tạo sự thống nhất về tư tưởng trong toàn Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, tăng chất lượng, hiệu quả thực sự của công tác chính trị tư tưởng trong tình hình hiện nay. Trong năm 2023, ngành tuyên giáo huyện đã tổ chức 25 hội nghị quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết với tỷ lệ cán bộ, đảng viên toàn huyện tham gia luôn đạt từ 98% trở lên. Đây chính là tiền đề quan trọng để huyện biên giới Bù Gia Mập tiếp tục nỗ lực, phát huy sức mạnh toàn hệ thống chính trị thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nghị quyết đề ra.
“Nhiệm kỳ 2020-2025, Huyện ủy đề ra 2 nghị quyết chuyên đề về phát triển giao thông nông thôn; 2 nghị quyết chuyên đề về đẩy mạnh phong trào xây dựng nông thôn mới, nâng cao năng suất, hiệu quả sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa. Ðồng thời, thực hiện 3 đột phá chiến lược về xây dựng kết cấu hạ tầng, cải cách thủ tục hành chính, phát triển nguồn nhân lực; 12 chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Ðến nay, các chỉ tiêu cơ bản hoàn thành, là cơ sở thúc đẩy việc nâng cao chất lượng và đưa nghị quyết vào cuộc sống”.
Bí thư Huyện ủy Bù Gia Mập LÝ TRỌNG NHÂN
 

Tác giả: Báo Bp (  Trà Giang)

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây