HOC TAP BAC

Nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác thông tin đối ngoại

Chủ nhật - 29/10/2023 09:02 148 0
Ngày 11-10, Ban Chỉ đạo (BCĐ) Công tác thông tin đối ngoại Trung ương đã tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, triển khai Kết luận 57-KL/TW ngày 15-6-2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới.
Nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác thông tin đối ngoại

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại trụ sở Bộ Ngoại giao và trực tuyến với các điểm cầu của 4 cơ quan Trung ương (Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương), gần 90 cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và 63 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Dự và chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng BCĐ Công tác thông tin đối ngoại Trung ương; Lê Hoài Trung - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương; Bùi Thanh Sơn - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Nguyễn Mạnh Hùng - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; Thượng tướng Trịnh Văn Quyết - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Bùi Văn Thạch - Phó chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Dự tại điểm cầu Bình Phước có Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Mạc Đình Huấn, các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, đại diện lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, các sở, ban, ngành, mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh.

Báo cáo tại hội nghị nêu rõ, sau 10 năm thực hiện Kết luận số 16-KL/TW, ngày 14/2/2012 của Bộ Chính trị (khóa XI) về chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011-2020, công tác thông tin đối ngoại đã có những bước phát triển vượt bậc và đạt được nhiều kết quả quan trọng.
 

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Bình Phước
 
Công tác triển khai Kết luận số 16 luôn nhận được sự quan tâm sát sao của lãnh đạo Đảng và Nhà nước, sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, tích cực của các ban, bộ, ngành và địa phương, mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và các tổ chức, nhân dân, các cơ quan thông tấn, báo chí, truyền thông. Nhiều chính sách, giải pháp cụ thể đã được xây dựng và triển khai hiệu quả, góp phần quảng bá hình ảnh, tiềm năng đất nước, khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, khát vọng xây dựng phát triển đất nước của các tầng lớp nhân dân, huy động các nguồn lực trong nước và quốc tế. Qua đó, góp phần tạo nên nguồn sức mạnh to lớn giúp tăng cường tiềm lực, nâng cao vị thế và uy tín đất nước trên trường quốc tế, củng cố và phát triển quan hệ hợp tác với các nước và tổ chức quốc tế, làm thất bại âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch. Đồng thời, báo cáo đã nêu rõ những điểm hạn chế, nguyên nhân và các bài học kinh nghiệm trong thực hiện Kết luận số 16.
 

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Trung ương
Hội nghị cũng đã quán triệt, triển khai Kết luận số 57-KL/TW ngày 15/6/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới. Trong đó, khẳng định quan điểm: Công tác thông tin đối ngoại là bộ phận quan trọng của công tác chính trị, tư tưởng và công tác đối ngoại của Đảng, ngoại giao nhà nước, đối ngoại nhân dân; là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng. Gắn kết chặt chẽ, triển khai đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm giữa thông tin đối ngoại với thông tin đối nội, giữa đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, đồng thời động viên sự tham gia tích cực của nhân dân, đồng bào Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế. Thông tin đối ngoại cần đi trước, có tính dự báo cao; kết hợp hài hòa giữa "xây" và "chống". Không ngừng đổi mới nội dung, đa dạng hóa phương thức thông tin đối ngoại theo phương châm "Chủ động, đồng bộ, kịp thời, sáng tạo, hiệu quả", phù hợp với nhu cầu của các đối tượng, khu vực, địa bàn trong và ngoài nước, trọng tâm là các quốc gia, vùng lãnh thổ có ảnh hưởng lớn đến phát triển đất nước.

Mục tiêu của Kết luận số 57 là đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá về đất nước Việt Nam hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển, là bạn, là đối tác tin cậy, là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của đất nước và Đảng Cộng sản Việt Nam trên trường quốc tế; khơi dậy tinh thần yêu nước, củng cố sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa; triển khai có hiệu quả đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước; tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của cộng đồng quốc tế, tạo thuận lợi cho sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2045.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định những kết quả đã đạt được của Công tác thông tin đối ngoại nói chung và BCĐ Công tác thông tin đối ngoại Trung ương nói riêng trong giai đoạn 10 năm qua; nhấn mạnh các chỉ đạo, định hướng của Bộ Chính trị, Ban Bí thư tại Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ, Hội nghị Trung ương 8, khóa XIII và các trọng tâm, ý nghĩa, vai trò của Kết luận số 57-KL/TW của Bộ Chính trị. Đồng thời, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị lãnh đạo các cơ quan, thành viên BCĐ Công tác thông tin đối ngoại Trung ương và BCĐ Công tác thông tin đối ngoại các tỉnh, thành phố cần nâng cao hơn nữa vai trò và trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai Kết luận số 57-KL/TW của Bộ Chính trị; bám sát nội dung hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và các nội dung chỉ đạo, định hướng, thông tin chuyên đề tại Hội nghị; nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về tầm quan trọng của Công tác thông tin đối ngoại, về đường lối, chính sách đối ngoại của Việt Nam; xây dựng các chương trình hành động, kế hoạch triển khai Kết luận số 57-KL/TW của Bộ Chính trị một cách hiệu quả, bám sát vào tình hình thực tiễn, đặc điểm tại cơ quan, đơn vị; rà soát, kiện toàn và nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của BCĐ Công tác thông tin đối ngoại từ Trung ương đến cơ sở; tiếp tục chú trọng xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại; huy động mọi nguồn lực trên cả ba phương diện nhân lực, vật lực và tài lực; cả trong và ngoài nước để phục vụ hiệu quả nhiệm vụ thông tin đối ngoại, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước mà Đại hội Đảng lần thứ XIII đã đề ra, là đến năm 2030 nhân kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Việt Nam là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 nhân kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa (nay là nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam), Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Tác giả: dunguyenict

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây