HOC TAP BAC

Xã Đăk Ơ:  Đẩy mạnh "Phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới" giai đoạn (2019 – 2024)

Thứ ba - 11/06/2024 01:01 870 0
Xã Đăk Ơ, huyện Bù Gia Mập nằm về phía Bắc cách trung tâm huyện Bù Gia Mập 20km, có đường biên giới với Cam-pu-chia dài 15,896 km, là xã vùng dân tộc thiểu số. Diện tích tự nhiên 24.649,07ha với 12 thôn trong đó có 07 thôn ĐBDTTS, 03 thôn tiếp giáp với đường vành đai biên giới. Dân số có 3.864 hộ 15.419 khẩu, trong đó dân tộc thiểu số là 1.408 hộ, 6.158 khẩu, chiếm 39,9% dân số toàn xã.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Cường và đoàn công tác chụp hình lưu niệm với cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Đắc Bô
Là xã đặc biệt khó khăn, nhân dân trên 80% làm nông nghiệp; hiện hộ nghèo toàn xã là 286 hộ (DTTS 210 hộ), hộ cận nghèo 318 hộ (DTTS 182 hộ), trình độ dân trí không đồng đều, nhận thức của một bộ phận nhân dân về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước còn nhiều hạn chế.

Nhìn chung 5 năm qua (2019-2024) , MTTQ và các đoàn thể xã Đăk Ơ, huyện Bù Gia Mập,Tỉnh Bình Phước đã tổ chức thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ về “Phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”, kết quả thực hiện cho thấy nhận thức về việc bảo vệ đường biên, cột mốc quốc giới, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia của cán bộ và Nhân dân trong xã được nâng lên rõ rệt: người dân đã chấp hành tốt, chưa phát hiện trường hợp vi phạm quy chế biên giới; tình hình trộm cắp và các tệ nạn xã hội giảm so với những năm trước… tạo điều kiện thuận lợi để Nhân dân yên tâm sản xuất, phát triển kinh tế góp phần xây dựng xã Đak Ơ phát triển về mọi mặt; lòng tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chính quyền ngày càng được củng cố.

Bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, sức mạnh bảo vệ Tổ quốc phải huy động được sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc. Để thực hiện tốt nhiệm vụ đó, công tác vận động quần chúng Nhân dân tham gia là hết sức quan trọng, vì vậy Đảng uỷ, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể xã Đăk Ơ thường xuyên quan tâm thực hiện.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Cường và đoàn công tác chụp hình lưu niệm với cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Đắc Bô
Nhận thức đúng đắn về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của quần chúng Nhân dân trong tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia và trật tự ATXH tại địa phương, trong 5 năm qua (2019-2024), cán bộ và nhân dân Đăk Ơ đã vượt qua khó khăn phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, biên giới quốc gia, an ninh trật tự được giữ vững, góp phần củng cố quốc phòng an ninh, phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.

Hằng năm, căn cứ kế hoạch của Ban thường trực UBMTTQVN huyện Bù Gia Mập, Ban thường trực UBMTTQVN xã đã phối hợp với Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Đắc Ơ tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xây dựng kế hoạch tổ chức khảo sát thực tế về tình hình kinh tế, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và đời sống Nhân dân 12 thôn trên địa bàn xã; phối hợp với các ngành, đoàn thể xã, Công an xã, Ban CHQS xã, chi bộ và các chi hội, đoàn thể ở thôn tổ chức các hội nghị ở các khu dân cư để triển khai ký kết thực hiện “Phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” với 12/12 ban điều hành thôn và khoảng 3.362/3.864 hộ gia đình tham gia ký kết, số hộ dăng ký các năm sau luôn cao hơn năm trước.

Bên cạnh việc triển khai hội nghị ký kết ở các khu dân cư, Mặt trận cùng với Đồn biên phòng Đăk Ơ, các ngành, đoàn thể xã đã thường truyên tổ tuyên truyền, vận động các chi hội, đoàn thể ở thôn, chức sắc, chức việc tôn giáo, già làng, người có uy tín trong ĐBDTTS và toàn thể Nhân dân trên địa bàn xã chấp hành nghiêm các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đồng thời tích cực tham gia phong trào bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới tại địa phương. Trong giai đoạn (2019 – 2024) đã tổ chức tuyên truyền được 28 cuộc với khoảng 7.860 lượt người tham dự.


Các đơn vị thăm cột mốc biên giới 62 (2)
Bài học kinh nghiệm: Trong quá trình tổ chức thực hiện “Phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” giai đoạn vừa qua, Ban thường trực UBMTTQVN xã Đắc ơ đã rút ra một số bài học kinh nghiệm như sau:

Một là, “Phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” phải luôn đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Đảng ủy và sự quan tâm phối hợp, tạo điều kiện của UBND xã, đây là thành tố quan trọng quyết định tới chất lượng, hiệu quả của phong trào.

Hai là, công tác phối hợp giữa MTTQ, Biên phòng và các ngành, đoàn thể xã đến thôn ấp phải được thực hiện nghiêm túc và có sự phân công rõ ràng giữa các đơn vị phối hợp, từ khâu khảo sát, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện.

Ba là, kết hợp công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia “Phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị, cơ sở chiến lược nhằm phát huy sức mạnh toàn dân tộc trong bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.

Bốn là, Cấp ủy, chính quyền, hệ thống chính trị, các lực lượng vũ trang trên địa bàn, góp phần nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng trước những âm mưu, thủ đoạn chống phá, xuyên tạc, lôi kéo, kích động của các thế lực thù địch nhằm gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết giữa các dân tộc, đoàn kết giữa các tôn giáo; chia rẽ lòng tin của nhân dân, đồng bào các dân tộc với cấp ủy, chính quyền địa phương; chia rẽ tình đoàn kết hữu nghị, hiểu biết, chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau của nhân dân các dân tộc hai bên biên giới.

Tác giả: ĐQ

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây