HOC TAP BAC

BÙ GIA MẬP: 14 NĂM XÂY DỰNG VÀ TRƯỞNG THÀNH (01/11/2009 - 01/11/2023)

Thứ tư - 29/11/2023 04:36 237 0
Huyện Bù Gia Mập, Tỉnh Bình Phước là một huyện biên giới, miền núi được thành lập theo Nghị quyết số 35 ngày 11/8/2009 của Chính phủ và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/11/2009. Đến năm 2015, thực hiện Nghị quyết số 931 ngày 15/5/2015 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về chia tách huyện Bù Gia Mập để thành lập huyện Phú Riềng; sau chia tách, huyện Bù Gia Mập còn 8 xã, trong đó có 2 xã có đường biên giới giáp với Vương quốc Campuchia với chiều dài hơn 65 km.
Đồng chí Lý Trọng Nhân - Bí thư Huyện ủy làm việc với UBND huyện
Đồng chí Lý Trọng Nhân - Bí thư Huyện ủy làm việc với UBND huyện
      Với xuất phát điểm là một huyện có phát triển kinh tế - xã hội còn thấp, cơ sở hạ tầng còn thiếu thốn, chưa được đầu tư, nhất là hệ thống đường giao thông; sản xuất nông nghiệp là chủ yếu, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân còn gặp nhiều khó khăn; đội ngũ cán bộ công chức, viên chức còn thiếu, chưa có nhiều kinh nghiện công tác, tình hình an ninh trật tự còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp.
      Ngay từ những ngày đầu thành lập, Đảng bộ huyện xác định, nhiệm vụ phát triển kinh tế là trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt. Trong 14 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, sự chung sức, đồng lòng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, tình hình phát triển kinh tế của huyện Bù Gia Mập có nhiều bước chuyển biến tích cực.


      Giá trị sản xuất ngành nông - lâm nghiệp và thủy sản (tính theo giá hiện hành) dự kiến năm 2023 đạt 3.930 tỷ đồng, tăng bình quân hàng năm từ 9,49% so với năm 2010 đạt 1.707 tỷ đồng.
      Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá hiện hành) năm 2023 ước đạt 2.826 tỷ đồng, giai đoạn 2010 - 2023 tăng bình quân mỗi năm 6,4% mỗi năm so với cùng kỳ. Huyện đã quy hoạch 03 Cụm Công nghiệp gồm, cụm Công nghiệp Phú Nghĩa II với diện tích 30ha; Phú Nghĩa III với diện tích 30ha và Đa Kia với diện tích 75ha. Các Cụm công nghiệp trên đã được phê duyệt Quy hoạch chi tiết và kêu gọi đầu tư. Huyện hiện có 204 doanh nghiệp đang hoạt động. 
      Giá trị Thương mại – Dịch vụ ước thực hiện cả năm 2023 là 2.913 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng tăng bình quân đạt 16,2% mỗi năm.
     Công tác quản lý điều hành, thu chi ngân sách trên địa bàn huyện qua các năm luôn đảm bảo theo dự toán, kế hoạch được giao; việc quản lý, giám sát và kiểm tra thu, chi ngân sách chặt chẽ và đúng quy định; Tổng thu ngân sách trên địa bàn Huyện đến năm 2023 đạt 1.298 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu do Đại hội XII đề ra 36,78%.
     
Tổng nguồn lực đầu tư xây dựng nông thôn mới là 1.850,958 triệu đồng; đến nay toàn huyện có 06/08 xã được công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới và 02/08 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; toàn huyện đạt trung bình 17,36 tiêu chí, tăng 14,11 tiêu chí so với năm 2009 (3,25 tiêu chí); công trình bê tông xi măng theo cơ chế đặc thù thực hiện trên địa bàn huyện từ năm 2020 -2023 huyện Bù Gia Mập đã đầu tư hơn 135 km đường Bê tông đặc thù, và hơn 15.802m2 sân bê tông vượt so với kế hoạch tỉnh giao.
Đồng chí Đoàn Ngọc Thảo - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp

       Lĩnh vực văn hoá xã hội có những bước phát triển tốt. Giai đoạn 2009-2015, Huyện có 74 trường, 1.340 nhóm, lớp và 35.167 học sinh. Từ 2015 đến nay, Ngành giáo dục có 39 trường học các cấp học, có 98 cán bộ quản lý, 1215 giáo viên, công nhân viên và 20.726 học sinh, có 08/08 xã đạt phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, 8/8 xã đạt chuẩn phổ cập Tiểu học và Trung học cơ sở; 8/8 xã đạt phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS, THPT qua các năm luôn đứng thứ hạng cao so với toàn tỉnh. Cơ sở vật chất, trường lớp được đầu tư đồng bộ, kiên cố từ huyện đến các xã, trong đó, số trường đạt chuẩn quốc gia là 08/35 trường so với đạt tỷ lệ 23%.
      Công tác khám, chữa bệnh đáp ứng nhu cầu cơ bản trong việc chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, chất lượng y tế ngày càng được nâng lên, năm sau cao hơn năm trước. Giai đoạn 2010-2015: huyện có 20 cơ sở y tế, 140 giường bệnh, 234 cán bộ y tế, đạt 1,15 bác sỹ/vạn dân.

      Sau khi tách huyện Phú Riềng, Huyện còn 09 cơ sở y tế, 90 giường bệnh, 132 cán bộ y tế, đạt 2,38 bác sỹ/vạn dân; 8/8 xã đã có Trạm Y tế, 6/8 Trạm Y tế có bác sĩ làm việc thường xuyên tại Trạm, 98,5% thôn có nhân viên y tế thôn bản.
Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo huyện Bù Gia Mập dự Lễ kỷ niệm 14 năm thành lập

      Các hoạt động bảo trợ xã hội, chăm sóc người có công được thực hiện tốt. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện từ đầu khi thành lập huyện, tỷ lệ hộ nghèo từ 8,26% năm 2009, đến nay tỷ lệ hộ nghèo còn 3,94% năm 2023 (số hộ nghèo từ 12.564 hộ năm 2009 xuống còn 834 hộ năm 2023). Từ khi thành lập huyện đến nay Huyện đã tổ chức vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho cho hộ nghèo hơn 2.073 căn nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách có khó khăn về nhà ở với tổng số tiền 136, 213 tỷ đồng; vận động quà tết cho hơn 132.000 lượt đối tượng hộ nghèo, bảo trợ xã hội, chính sách người có công, đối tượng yếu thế tại cộng đồng...,với tổng số tiền 46, 445 tỷ đồng
       Bù Gia Mập là huyện có tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 36,4% nên được tỉnh, huyện đặc biệt quan tâm, tạo điều kiện ưu tiên phát triển kinh tế - xã hội trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Thực hiện các Chương trình 134, 135, các dự án 33, 193, Quyết định 102, Nghị định 49, Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn I.
 
Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Bù Gia Mập khoá XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

      Trong 14 năm qua, bằng nhiều nguồn kinh phí, huyện đã xây dựng và bàn giao hơn 2.703 căn nhà tình thương, tình nghĩa với tổng số tiền trị giá 136,214 tỷ đồng; công tác giảm nghèo vùng ĐBDTTS được đẩy mạnh, giảm hơn 3.150 hộ nghèo là DTTS so với năm 2010, góp phần từng bước nâng cao đời sống, dân trí cho người dân, đặc biệt là hộ ĐBDTTS thoát dần tình trạng lạc hậu, khôi phục phát triển kinh tế.
      Công tác quốc phòng được củng cố, xây dựng lực lượng chính quy từng bước tinh nhuệ và hiện đại, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân được tăng cường. Thực hiện có hiệu quả công tác đối ngoại với huyện Ô Răng, huyện Keosima, tỉnh Munđunlkiri, Vương quốc Campuchia và giao ban với huyện giáp ranh Tuy Đức, tỉnh Đăk Nông do vậy tình hình an ninh trên tuyến biên giới luôn được giữ vững, ổn định.
     Công tác xây dựng Đảng được huyện chú trọng trên cả 4 mặt: Chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Công tác xây dựng hệ thống chính trị: luôn được các cấp ủy Đảng chủ động triển khai thực hiện nghiêm túc, tỷ lệ cán bộ, đảng viên học tập đạt hơn 95%; kịp thời nắm bắt, định hướng dư luận xã hội. Công tác đấu tranh chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hoà bình”, đấu tranh phản bác các thông tin xấu, độc trên không gian mạng của các thế lực thù địch được chú trọng.

     Công tác tổ chức cán bộ được Ban Thường vụ Huyện ủy thống nhất hiệp y bổ nhiệm; luân chuyển, điều động; bổ nhiệm; đào tạo theo đúng quy định. Công tác kết nạp đảng viên hàng năm đảm bảo chỉ tiêu tỉnh giao. Tính đến nay, Huyện có 46 chi, đảng bộ cơ sở, với 81 chi bộ trực thuộc và 1.816 đảng viên.
Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng được tăng cường và đổi mới, chất lượng, hiệu quả ngày được nâng cao; hằng năm đều thực hiện hoàn thành 100% chương trình kiểm tra giám sát đề ra.
      Công tác dân vận của hệ thống chính trị được tăng cường, hướng công tác dân vận về cơ sở. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước gắn với các phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.
Hoạt động của MTTQ và các đoàn thể huyện: tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới và nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. Thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.
Tuyên dương các gương điển hình


      Từ những kết quả đã đạt được và những dự báo trong thời gian tới đây, huyện Bù Gia Mập vẫn còn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức nhất định như:
     1. Tình hình sản xuất kinh doanh bị sụt giảm sau dịch bệnh Covid 19; giá cả các mặt hàng nông sản những năm qua luôn ở mức thấp, tình trạng nợ đọng thuế vẫn còn cao đã ảnh hưởng làm giảm nguồn thu ngân sách nhà nước của huyện.
     2. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, về giảm nghèo bền vững gặp nhiều khó khăn về vốn; đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số còn thiếu thốn; tỷ lệ hộ nghèo tuy đã giảm nhưng vẫn còn cao so với mặt bằng chung của tỉnh, thoát nghèo chưa thực sự bền vững.
     3. Thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính đã có nhiều chuyển biến tích cực, tuy nhiên bên cạnh đó còn nhiều hạn chế, hiện nay huyện còn xếp thứ hạng thấp so với các địa phương trong tỉnh.

      Để khắc phục những hạn chế và xây dựng huyện nhà ngày một phát triển, trong thời gian tới các cấp uỷ Đảng,Chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể chính trị từ huyện xuống cơ sở đẩy mạnh thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:
     Một là: Tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao độ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp,trong đó tập trung thực hiện hiệu quả 03 Nghị quyết chuyên đề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025, đó là:
    - “Nâng cao vai trò, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”.
    - “Tập trung đầu tư mọi nguồn lực phát triển hệ thống giao thông nông thôn giai đoạn 2020-2025”.
    - “Đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp sạch, tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2020-2025”.
    Hai là: Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của cả hệ thống chính trị. Thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng tạo sự chuyển biến tích cực trong cán bộ, đảng viên và toàn xã hội.
    Ba là:Thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; giảm nghèo bền vững; phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.
     Bốn là: Bảo đảm quốc phòng, an ninh; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ trên, chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng rằng huyện Bù Gia Mập sẽ không ngừng vững bước và phát triển mạnh mẽ.
    Năm là: Các cấp uỷ Đảng tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kết luận 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; các Quy định 110-QĐ/TW, ngày 06/7/2023 của Ban Chấp hành Trung ương về luân chuyển cán bộ trong ngành kiểm tra Đảng; Quy định 114-QĐ/TW, ngày 11/7/2023 của Ban Chấp hành Trung ương về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ; Quy định 117-QĐ/TW, ngày 18/8/2023 của Ban Chấp hành Trung ương về xin lỗi và phục hồi quyền lợi của tổ chức đảng, đảng viên bị kỷ luật oan; Chỉ thị số 21-CT/TU, ngày 16/8/2023 của Tỉnh uỷ Bình Phước về lãnh đạo đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Phước lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Chương trình hành động số 07-CTr/HU, ngày 14/9/2021 của Huyện uỷ về chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
Tuyên dương các Tập thể có thành tích xuất sắc


    14 năm – một chặng đường đầy gian nan, thử thách với biết bao khó khăn bộn bề, từ một huyện Bù Gia Mập hoang sơ đến nay trở thành một trong những huyện biên giới có bước chuyển mình đáng tự hào. Với những kết quả đạt được ngày hôm nay sẽ là động lực để Bù Gia Mập tiếp tục vươn lên, vượt qua khó khăn phát triển toàn diện và bền vững.
Với tinh thần đoàn kết cùng ý chí tự lực, tự cường, nắm bắt thời cơ thuận lợi, ra sức thi đua lao động sản xuất, Bù Gia Mập sẽ đạt được những thành tựu mới trên con đường xây dựng và phát triển huyện nhà, góp phần cùng với cả nước thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, ghi thêm nhiều trang mới của một Bù Gia Mập thời kỳ xây dựng, phát triển và hội nhập./.
     
Nguyễn Đình Quyền - UVBTV, Trưởng BTGHU kiêm GĐTTCT huyện 

Tác giả: Đài truyền thanh

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây