HOC TAP BAC

Những bài học kinh nghiệm Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Bù Gia Mập, nhiệm kỳ (2019-2024)

Thứ ba - 04/06/2024 05:09 784 0
Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Bù Gia Mập, Tỉnh Bình Phước lần thứ IV, nhiệm kỳ (2024-2029) diễn ra trong không khí toàn Đảng, toàn dân và toàn quân trong huyện đang ra sức phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Phước lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Bù Gia Mập lần thứ XII, nhiệm kỳ (2020 – 2025); Đại hội vui mừng, phấn khởi trước những thành tựu đổi mới và không ngừng phát triển của huyện nhà sau 15 năm thành lập.
Đ/c Lý Trọng Nhân - Bí thư Huyện ủy chụp hình lưu niệm cùng tập thể thành viên MTTQ Việt Nam xã Phú Nghĩa (2024 -2029)
Với tinh thần “Đoàn kết – Trách nhiệm – Trí tuệ - Hiệu quả”, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Bù Gia Mập lần thứ IV, nhiệm kỳ (2024-2029) có nhiệm vụ đánh giá một cách khách quan, toàn diện về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện lần thứ III, nhất là những khó khăn, tồn tại, hạn chế, yếu kém, nguyên nhân cụ thể từ đó rút ra những bài học thực tiễn sâu sắc, đề ra các chương trình hành động thiết thực hiệu quả trong giai đoạn mới.
 Trên tinh thần đó, Đại hội nêu cao quyết tâm: “Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao vai trò, vị trí của Mặt trận Tổ quốc, xây dựng huyện Bù Gia Mập giàu đẹp, văn minh”.

Từ thực tiễn sinh động của công tác Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Bù Gia Mập, nhiệm kỳ qua (2019-2024)  rút ra một số bài học kinh nghiệm cơ bản sau:

Một là, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định thành công của công tác Mặt trận. Không chỉ các tổ chức, cá nhân trong Mặt trận mà tất cả các tổ chức, cá nhân trong hệ thống chính trị phải thấu suốt tư tưởng Hồ Chí Minh và chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đại đoàn kết toàn dân tộc, về vị trí, vai trò của Mặt trận thì mới cùng làm, cùng chịu trách nhiệm và vận dụng nhuần nhuyễn, sáng tạo, hiệu quả trong công việc. 

Hai là, mọi hoạt động của Mặt trận phải xuất phát từ nguyện vọng và lợi ích chính đáng của nhân dân. Mặt trận phải lắng nghe, thực sự là người đại diện quyền làm chủ của nhân dân, tổ chức việc giám sát và phản biện xã hội có hiệu quả.

Ba là, vai trò của Mặt trận được phát huy hay không là nhờ vào sức mạnh tổng hợp của các tổ chức thành viên và mọi tầng lớp nhân dân. Trong triển khai thực hiện công việc, Mặt trận phải làm tốt hiệp thương dân chủ, phối hợp thống nhất hành động với các thành viên, chủ trì hiệp thương và phân công các thành viên để thực hiện các nhiệm vụ đề ra.
Đ/c Mai Xuân Trường tặng bức tranh Bác Hồ tại Đại hội MTTQ Việt Nam xã Bù Gia Mập (2024 - 2029)
Bốn là, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phải phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền để tạo ra cơ chế, chính sách và đảm bảo nguồn lực cho hoạt động của Mặt trận. Định kỳ xây dựng chương trình, kiểm tra đôn đốc và giám sát việc thực hiện công việc của các bên.

Năm là, không ngừng nâng cao năng lực hoạt động của đội ngũ cán bộ Mặt trận. Mời gọi các lực lượng xã hội đồng lòng, góp sức chăm lo cho công tác Mặt trận. Nêu cao trách nhiệm người đứng đầu Ủy ban Mặt trận các cấp. Phát huy vai trò Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư.

Những kết quả đạt được của công tác Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Bù Gia Mập trong nhiệm kỳ qua (2019-2024) là to lớn và có ý nghĩa quan trọng, góp phần củng cố và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường đồng thuận xã hội để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị, giữ vững ổn định trên địa bàn huyện.
 

Tác giả: ĐQ

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây