HOC TAP BAC

Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII diễn ra từ ngày 26/2

Thứ ba - 20/02/2024 23:07 14.741 0
Thực hiện Công văn số 1263-CV/BTGTU, ngày 19/02/2024 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc đẩy mạnh thông tin tuyên truyền tham gia Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII - Cuộc thi do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức trực tuyến trên Trang Thông tin điện tử tổng hợp Báo cáo viên (Baocaovien.vn); Cuộc thi diễn ra trong 03 tuần từ ngày 26/02/2024 đến hết ngày 15/3/2024.

Để Cuộc thi có sức lan tỏa sâu rộng và khuyến khích, động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tham gia, tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn huyện; giúp cán bộ, đảng viên nhất là đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đảng nắm vững những nội dung cơ bản, cốt lõi, những điểm mới trong các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII, từ đó góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Ban Tuyên giáo Huyện ủy đề nghị các chi, đảng bộ trực thuộc, cơ quan, đơn vị, các phòng, ban, ngành cấp huyện, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các đoàn thể huyện: tuyên truyền, vận động đảng viên, công chức, viên chức, giáo viên, người lao động, đoàn viên, báo cáo viên, đội ngũ tuyên truyền viên trong cơ quan tích cực hưởng ứng, tham gia hưởng ứng Cuộc thi theo Thể lệ, thời gian quy định, cụ thể:

1. Đối tượng dự thi

- Báo cáo viên các cấp và đội ngũ tuyên truyền viên nòng cốt ở cơ sở.

- Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động; chiến sĩ các lực lượng vũ trang; đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính trị - xã hội; các tầng lớp nhân dân ở trong và ngoài nước.

2. Nội dung thi

- Nghị quyết số 42-NQ/TW, ngày 24-11-2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.

- Nghị quyết số 43-NQ/TW, ngày 24-11-2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

- Nghị quyết số 44-NQ/TW, ngày 24-11-2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

- Nghị quyết số 45-NQ/TW, ngày 24-11-2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới

3. Hình thức thi

Cuộc thi được tổ chức theo hình thức trắc nghiệm trực tuyến trên Trang Thông tin điện tử tổng hợp Báo cáo viên của Ban Tuyên giáo Trung ương tại địa chỉ https://baocaovien.vn và các báo, tạp chí, trang thông tin điện tử có link liên kết cuộc thi.

4. Thời gian tổ chức Cuộc thi

Cuộc thi được tổ chức từ ngày 26-02-2024 đến hết ngày 17-3-2024, gồm 03 tuần thi:

- Tuần thi thứ nhất: Từ ngày 26-02-2024 đến hết ngày 03-3-2024, theo múi giờ Việt Nam (GMT+7).

- Tuần thi thứ hai: Từ ngày 04-3-2024 đến hết ngày 10-3-2024, theo múi giờ Việt Nam (GMT+7).

- Tuần thi thứ ba: Từ ngày 11-3-2024 đến hết ngày 17-3-2024, theo múi giờ Việt Nam (GMT+7).

5. Cơ cấu giải thưởng mỗi tuần thi

- 01 giải Nhất, trị giá 3.000.000 đồng,

- 02 giải Nhì, mỗi giải trị giá 2.000.000 đồng,

- 03 giải Ba, mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng,

- 05 giải Khuyến khích, mỗi giải trị giá 500.000 đồng,

Kết thúc mỗi tuần thi, Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ công bố kết quả của các cá nhân đạt giải trên Trang Thông tin điện tử tổng hợp Báo cáo viên (baocaovien.vn).

Ban Biên tập Trang thông tin điện tử Huyện ủy Bù Gia Mập đăng tải toàn văn Kế hoạch, nội dung tại địa chỉ: huyenuybugiamap.vn, để các cá nhân biết, tham gia.

Tác giả: Quảng Tuấn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây