HOC TAP BAC

Gần 450 cán bộ, đảng viên tham dự Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, quán triệt chuyên đề về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024

Thứ tư - 17/04/2024 05:39 142 0
Chiều ngày 17/4/2024, Huyện ủy Bù Gia Mập tổ chức Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, quán triệt chuyên đề về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024 bằng hình thức trực tuyến từ điểm cầu Tỉnh đến điểm cầu UBND huyện và 08 điểm cầu xã.
Dự và chỉ đạo tại điểm cầu huyện: đồng chí Lý Trọng Nhân – Bí thư Huyện ủy, cùng các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Trưởng, phó các phòng, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện; các đồng chí Ủy viên Ủy ban kiểm tra Huyện ủy, Báo cáo viên cấp huyện; bí thư, phó bí thư các chi bộ cơ sở đóng chân trên địa bàn huyện, và 382 cán bộ, đảng viên tại các điểm cầu xã.
Đồng chí Lý Trọng Nhân – Bí thư Huyện ủy chủ trì tại điểm cầu huyện
Hội nghị nhằm làm giúp cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân nhận thức sâu sắc về các chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC), nhất là các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định mới ban hành của Đảng về PCTNTC. Từ đó, tạo sự thống nhất về nhận thức, ý chí và hành động trong toàn hệ thống chính trị và toàn xã hội, kiên quyết, kiên trì đấu tranh PCTNTC, xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, qua đó củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân vào công cuộc đấu tranh PCTNTC, vào sự nghiệp cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng ta.
Các đại biểu tham dự tại điểm cầu huyện
Tại hội nghị, các đại biểu được nghe các đồng chí lãnh đạo quán triệt các quy định của Bộ Chính trị: (1) Quy định số 114-QĐ/TW, ngày 11/7/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ”. (2) Quy định số 131-QĐ/TW, ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán”. (3) Quy định số 132-QĐ/TW, ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham những, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án”. (4) Hướng dẫn số 25-HD/BCĐTW ngày 01/8/2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực về một số nội dung về công tác phòng, chống tiêu cực”. (5) Chỉ thị số 27-CT/TW, ngày 10/01/2024 của Bộ Chính trị  về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Ngày 23/2/2024. (6) Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tiêu cực.
Một số hình ảnh tại các điểm cầu xã

 
 
 
 

Tác giả: Lê Quảng Tuấn - BTGHU

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây