HOC TAP BAC

Những nhiệm vụ trọng tâm trong phong trào thi đua Quyết thắng của Lực lượng vũ trang huyện giai đoạn 2024 – 2029

Thứ sáu - 03/05/2024 03:42 1.513 0
Qua hơn nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Bù Gia Mập khóa XII (2020 – 2025), các hoạt động, các phong trào thi đua quyết thắng đã tập trung bám sát nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và gắn kết chặt chẽ với phong trào thi đua yêu nước của địa phương, có sức lan tỏa mạnh mẽ, đi vào chiều sâu, phát huy được tiềm năng, thế mạnh, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường, củng cố quốc phòng - an ninh. Lực lượng vũ trang huyện luôn là lực lượng xung kích đi đầu trên tất cả các lĩnh vực.
Đồng chí: Lý Trọng Nhân - Bí thư Huyện ủy;  Đoàn Văn Thảo - Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện
chụp hình lưu niệm với các đại biểu dự Đại hội
Trong những năm qua, phong trào thi đua Quyết thắng của lực lượng vũ trang huyện được triển khai sâu rộng, có nhiều đổi mới về nội dung và hình thức, đã bám sát nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tế của địa phương, gắn kết chặt chẽ với phong trào thi đua yêu nước, khơi dậy được tính tích cực, sáng tạo của cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang huyện.
Đ/c Đoàn Văn Thảo - Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện chụp hình lưu niệm cùng các đại biểu 
Nhiều phong trào thi đua đã được triển khai và có hiệu quả như: “Lực lượng vũ trang chung sức xây dựng nông thôn mới”, Phong trào thi đua “Dân vận khéo – Xây dựng đơn vị dân vận tốt”, Lực lượng vũ trang chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”; mỗi người, mỗi ngày làm một việc tốt, mỗi tuần thực hiện một nội dung theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, mô hình “Nâng bước em đến trường”... Đặc biệt, trong đại dịch COVID-19, lực lượng vũ trang huyện nhà là một trong những lực lượng xung kích trên tuyến đầu chống dịch với phong trào thi đua đặc biệt: “Chống dịch, cứu dân”; không quản ngại khó khăn, gian khổ, hiểm nguy, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi và chiến thắng dịch bệnh, mang lại sự hạnh phúc và bình yên cho Nhân dân.
Đ/c Đoàn Văn Thảo - Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện chụp hình lưu niệm cùng các đại biểu
Nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ Quốc phòng, Quân sự địa phương, qua đó xác định phương hướng, mục tiêu, biện pháp để nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua Quyết thắng của Lực lượng vũ trang giai đoạn 2024 – 2029. Lực lượng vũ trang huyện Bù Gia Mập cần tập trung triển khai, thực hiện tốt một số nội dung sau:

Một, tiếp tục quán triệt, triển khai, tuyên truyền và tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng, nhất là quán triệt sâu sắc tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với thực hiện tốt Chỉ thị 34, ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022. Đưa công tác thi đua gắn với công việc hằng ngày của mỗi người như lời Bác Hồ dạy. Lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị cần tăng cường chỉ đạo, tổ chức phong trào thi đua, bảo đảm thiết thực, hướng công tác thi đua vào nhiệm vụ trọng tâm, lấy kết quả công tác thi đua là tiêu chí để đánh giá cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu. Mỗi cán bộ, đảng viên phát huy tốt vai trò tiên phong gương mẫu, thực sự là hạt nhân trong các phong trào thi đua.
 
Hai, tổ chức các phong trào thi đua cần có mục tiêu thiết thực, cụ thể, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, tiếp tục đổi mới, sáng tạo trong tổ chức các phong trào thi đua cả về nội dung và hình thức. Cần  làm cho phong trào thi đua đến với tất cả cán bộ, chiến sĩ, lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên trong huyện.

Ba, làm tốt việc kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết, khen thưởng kịp thời đối với những tập thể, cá nhân lập được thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua nhằm cổ vũ, động viên, tạo hiệu quả thiết thực. Công tác khen thưởng phải kịp thời, chính xác, đúng người, đúng việc, đặc biệt quan tâm phát hiện nhân tố mới, tăng cường khen thưởng đột xuất; chú trọng khen thưởng những cán bộ, chiến sĩ ở các đơn vị cơ sở trực tiếp thực hiện nhiệm vụ.

Bốn, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị cần đánh giá, lựa chọn các điển hình tốt để nêu gương, học tập, tạo điều kiện để các điển hình phát huy được tác dụng và có sức lan toả trong đơn vị. Thường xuyên tuyên truyền, nhân rộng những tấm gương tiêu biểu, Chiến sỹ thi đua và các điển hình tiên tiến.

Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện Bù Gia Mập giai đoạn (2019 – 2024) là nhiệm vụ quan trọng của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, là nhiệm vụ trọng yếu trong công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2024.


Phát huy truyền thống Anh hùng của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc anh em, chúng ta tin tưởng rằng, lực lượng vũ trang huyện nhà sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu, vượt qua thử thách, đồng tâm hiệp lực, quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.
 

Tác giả: Nguyễn Đình Quyền

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây