HOC TAP BAC

116 học viên tham gia lớp sơ cấp lý luận chính trị

Thứ sáu - 05/04/2024 23:18 1.972 0
Ngày 6/4/2024, tại Cơ sở cai nghiện ma túy Phú Văn, Trung tâm Chính trị huyện phối hợp với Đảng bộ Cơ sở cai nghiện ma túy Phú Văn tổ chức mở 02 lớp “Sơ cấp lý luận Chính trị mở tại Cơ sở cai nghiện ma túy Phú Văn” năm 2024 với 115 học viên tham gia: gồm CBCNVC Cơ sở cai nghiện ma túy Phú Văn; Trung tâm Bảo trợ xã hội Bình Đức; Cơ sở cai nghiện ma túy Đức Hạnh; Cơ sở cai nghiện ma túy Phú Đức.Về dự lễ khai giảng có đồng chí Nguyễn Đình Quyền - UVBTV - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện; đồng chí Tạ Đình Chiến – Giám đốc Cơ sở cai nghiện ma túy Phú Văn.
 
Đồng chí Nguyễn Đình Quyền - UVBTV - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy,
Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện phát biểu tại lễ khai giảng lớp học
Lớp học được tổ chức căn cứ theo Công văn số 1036-CV/HU, ngày 27/03/2024 của Ban Thường vụ Huyện ủy Bù Gia Mập về việc mở lớp Sơ cấp Lý luận Chính trị; Quyết định số 16-QĐ/TTCT ngày 01/4/2024 của Trung tâm Chính trị huyện Bù Gia Mập về việc mở 02 lớp “Sơ cấp lý luận Chính trị mở tại Cơ sở cai nghiện ma túy Phú Văn” năm 2024, nhằm chuẩn hoá tiêu chuẩn các bộ, nâng cao bản lĩnh chính trị và vận dụng sáng tạo Chủ nghĩa Mác Lê Nin-Tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn nhiện vụ được giao, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ mới về phẩm chất, năng lực của đội ngũ cán bộ.
Các học viên tham gia lớp học
Chương trình học nhằm củng cố thế giới quan, nhân sinh quan, phương pháp luận khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nâng cao nhận thức và bản lĩnh chính trị, củng cố niềm tin vào Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa; nâng cao tầm nhìn, tư duy, phương pháp, kỹ năng lãnh đạo, quản lý và vận dụng thực tiến cho đội ngũ cán bộ.
Đồng chí Nguyễn Đình Quyền - UVBTV - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy,
Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện trao quyết định cho Ban Cán sự lớp.
 
Đồng chí Tạ Đình Chiến – Giám đốc Cơ sở cai nghiện ma túy Phú Văn phát biểu tại lớp khai giảng
Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định, lý luận như cái kim chỉ nam, nó chỉ phương hướng cho chúng ta trong công việc thực tế; không có lý luận thì lúng túng như nhắm mắt mà đi... Người yêu cầu, về tư tưởng, nhất định phải học tập lý luận Mác - Lênin và phải xem giáo dục tư tưởng và lãnh đạo tư tưởng là việc quan trọng nhất, phải kiên quyết chống cái thói xem nhẹ tư tưởng nói chung và xem nhẹ việc học tập lý luận nói riêng.

Người nhấn mạnh, Đảng cần phải giáo dục và yêu cầu đảng viên ra sức học tập lý luận...; Đảng phải chống cái thói xem nhẹ học tập lý luận; đồng thời, yêu cầu cán bộ, đảng viên phải thường xuyên trau dồi, nâng cao trình độ lý luận; thực hiện tốt nguyên tắc gắn lý luận với thực tiễn… Người cũng đồng thời yêu cầu phải chống giáo điều, chống bệnh lười học, ngại học, hình thức trong học tập lý luận chính trị và vận dụng tri trức lý luận vào thực tiễn…

Các học viên sẽ học tập, nghiên cứu 18 chuyên đề trong thời gian 30 ngày về những những nguyên lý cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng; quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và kỹ năng vận dụng thực tiễn; Lịch sử và đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; Hệ thống chính trị trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Vấn đề quốc phòng an ninh, đối ngoại trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, cách mạng giải phóng dân tộc ở Việt Nam…

Để khóa học đạt nhiều kết quả tốt, đồng chí Nguyễn Đình Quyền – UVBTV –Trưởng Ban Tuyên Giáo – Giám đốc Trung tâm Chính trị đề nghị các học viên trong thời gian học tập, cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tự giác học tập, tiếp thu nội dung của các chuyên đề bài giảng, chủ động cập nhật kiến thức, trao đổi với giảng viên về những vấn đề cần nghiên cứu. Thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế của lớp học. Khắc phục khó khăn, sắp xếp công việc ở đơn vị và gia đình, tích cực tham gia học tập nghiêm túc, đầy đủ để đạt kết quả học tập cao nhất.
Đồng chí Tạ Đình Chiến – Giám đốc Cơ sở cai nghiện ma túy Phú Văn
tặng hoa đồng chí Nguyễn Đình Quyền - UVBTV, Trưởng BTGHU, Giám đốc TTCT huyện.
Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm giúp các học viên nâng cao nhận thức về lý luận chính trị, đạo đức cách mạng. Từ đó, vận dụng vào thực tế công tác, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị công tác./.
 

Tác giả: Nguyễn Đình Quyền

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây