HOC TAP BAC

Tăng cường cập nhật thông tin, viết tin bài trên website và fanpage của Huyện ủy

Thứ ba - 09/04/2024 03:36 127 0
Thực hiện Kế hoạch số 113-KH/HU, ngày 23/8/2019 về việc thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trai, thù địch trong tình hình mới trên địa bàn huyện, Chương trình hành động số 07-CTr/HU, ngày 14/9/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy về Thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 18/5/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số đến năm 2025, Kế hoạch số 72-KH/HU, ngày 29/4/2022 về Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; góp phần tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình hiện nay (giai đoạn 2022 – 2025),
Ảnh Internet
Để đảm bảo trang thông tin điện tử của Huyện ủy (huyenuybugiamap.vn) và trang fanpage Bù Gia Mập Online tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả, phong phú về nội dung, Thường trực Huyện ủy yêu cầu:

1. Các chi, đảng bộ thông tin đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong toàn huyện tham gia viết và cung cấp tin, bài viết, hình ảnh tư liệu cho trang thông tin điện tử của Huyện ủy huyenuybugiamap.vn và trang fanpage Bù Gia Mập Online, cụ thể như sau:

Về nội dung tin bài: Nội dung chủ yếu của tin, bài phản ánh các hoạt động của Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy và của cơ quan, đơn vị trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, khoa học, giáo dục, lịch sử, quốc phòng - an ninh, đối ngoại,... Chuyên mục Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng Đảng; gương Người tốt việc tốt; Đấu tranh phòng, chống âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch,...

Lưu ý: Để đảm bảo tính xác thực của nội dung, đề nghị các chi, đảng bộ gửi tin, bài viết, hình ảnh liên quan đến ngành, lĩnh vực, địa phương mình công tác.

Số lượng tin, bài:
Đối với các chi bộ cơ sở: cập nhật thông tin, viết tin 1 tin, bài/tuần.
Đối với các Đảng ủy: xây dựng viết 2-3 tin bài /tuần.

2. Các tin, bài viết, hình ảnh của cộng tác viên đề nghị gửi qua địa chỉ email: btg.hubgm@binhphuoc.gov.vn

3. Chế độ nhuận bút được thực hiện theo Quyết định số 889-QĐ/HU, ngày 28/12/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy về chi trả nhuận bút đối với Trang thông tin điện tử Huyện ủy Bù Gia Mập (Website Đảng bộ huyện Bù Gia Mập) và Hướng dẫn số 39-HD/TW, ngày 16/10/2028 của Văn phòng Trung ương Đảng về một số chế độ chi công tác đấu tranh phòng, chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa ở cấp tỉnh, huyện và tương đương.

4. Giao Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổng hợp danh sách các chi, đảng bộ tham gia viết, tin bài, báo cáo về Thường trực Huyện ủy trước ngày 20/11/ hằng năm, để kịp thời phục vụ cho công tác gợi ý đánh giá, kiểm điểm hằng năm.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây