HOC TAP BAC

Lời dạy của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thứ ba - 09/04/2024 22:29 8.642 0
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần chỉ rõ: “Chúng ta phải có dũng khí, nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, bảo vệ cái đúng, kiên quyết can ngăn những việc làm sai, chống cho được tệ bè phái, cục bộ, cá nhân chủ nghĩa, “lợi ích nhóm” trong công tác cán bộ và cũng không để bị lợi ích nào cám dỗ, không để bị chi phối bởi quan hệ cá nhân, thân quen không trong sáng. Kiên quyết chống tham nhũng trong công tác cán bộ”.

Phấn đấu hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; trong đó đẩy mạnh thực hiện các đột phá chiến lược; tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh và đối ngoại; “kiên định và không ngừng vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh phù hợp với thực tiễn Việt Nam trong từng giai đoạn”.

Tăng cường đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; xây dựng đất nước Việt Nam “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.
Xin được chuyển lời dạy của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thành các vần thơ mộc mạc cho dễ nhớ dễ ghi.

Lời dạy của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Làm sao bảo vệ Đảng ta
Thế lực thù địch, bao la khắp trời
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã từng
Nhiều lần chỉ rõ bước đường đấu tranh
Một là: dũng cảm kiên cường
Bào vệ sự thật, tận tường đúng sai
Căn ngăn những việc làm sai
Chống cho bè phái, tiếng tai mọi người
Hai là: Không cục bộ, không cá nhân
Không “lợi ích nhóm”, về thân nhân mình
Ba là: Kiên trì, kiên quyết nói không
Với kẻ tham nhũng, của công nước nhà.
Bốn là: Ra sức phấn đấu hoàn thành
Thắng lợi Nghị quyết XIII của Đảng ta
Năm là: Quyết tâm, kiên định không ngừng
Phát triển sáng tạo con đường Mác - Lênin,
Sáu là: Tư tưởng Hồ Chí Minh soi sáng
Con đường cách mạng Việt Nam
Bảy là: Bảo vệ Tổ quốc thiêng liêng
Thống nhất toàn vẹn chủ quyền biển xanh
Tám là: Dựng xây nước Việt phồn vinh
Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh
Tám điều Tổng Bí thư dặn dò
 Đảng viên khắc ghi, tận lòng hiếu trung.

Tác giả: Sao Mai

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây