HOC TAP BAC

Toàn văn bài phát biểu của đồng chí Lý Trọng Nhân, Bí thư Huyện ủy Bù Gia Mập tại Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Bù Gia Mập lần thứ III, năm 2024

Thứ năm - 30/05/2024 03:09 1.201 0
Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Bù Gia Mập lần thứ III, năm 2024 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Đến dự và chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Lý Trọng Nhân, Bí thư Huyện ủy vui mừng trước những kết quả, thành tựu mà huyện Bù Gia Mập đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời có những ý kiến chỉ đạo về công tác dân tộc trong thời gian tới.
Ban Biên tập xin trân trọng đăng toàn văn bài phát biểu của đồng chí Lý Trọng Nhân, Bí thư Huyện ủy Bù Gia Mập tại Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Bù Gia Mập lần thứ III, năm 2024.


Đồng chí Lý Trọng Nhân, Bí thư Huyện ủy Bù Gia Mập phát biểu tại Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Bù Gia Mập lần thứ III, năm 2024.

- Kính thưa Đoàn chủ tịch!
- Kính thưa các đồng chí đại biểu!
- Kính thưa Đại hội!

Hôm nay tôi rất vui mừng về dự Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Bù Gia Mập lần thứ III năm 2024, thay mặt lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, UB.MTTQ Việt Nam huyện, kính chúc các vị đại biểu cùng đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện mạnh khỏe, hạnh phúc, chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Kính thưa toàn thể Đại hội!

Trong 5 năm qua, trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng, ủng hộ của các tầng lớp nhân dân trong huyện, tình hình kinh tế, xã hội của huyện phát triển ổn định, đúng hướng; an ninh chính trị - trật tự, an toàn xã hội cơ bản được giữ vững. Công tác quản lý Nhà nước về dân tộc, các chương trình mục tiêu quốc gia, dự án, chính sách trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được quan tâm triển khai thực hiện đồng bộ, đạt kết quả tích cực; các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào các dân tộc được quan tâm bảo tồn và phát huy. Qua đó, giúp đời sống của nhân dân trong huyện nói chung và đồng bào các dân tộc thiểu số nói riêng được nâng cao cả về vật chất và tinh thần. Khối đại đoàn kết dân tộc không ngừng được củng cố, phát huy.

Kính thưa các đồng chí!

Trong suốt cuộc đời làm cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến đồng bào các dân tộc thiểu số và đặc biệt quan tâm đến vai trò của khối đại đoàn kết dân tộc. Trong Thư gửi Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam, ngày 19/4/1946, người viết: “Đồng bào Kinh hay Thổ, Mường hay Mán, Gia Rai hay Ê Đê, Xê Đăng hay Ba Na và các dân tộc thiểu số khác đều là con cháu Việt Nam, đều là anh em ruột thịt. Chúng ta sống chết có nhau, sướng khổ cùng nhau, no đói giúp nhau... tất cả dân tộc chúng ta phải đoàn kết chặt chẽ để giữ gìn non sông, để ủng hộ Chính phủ ta.... Sông có thể cạn, núi có thể mòn nhưng lòng đoàn kết của chúng ta không bao giờ giảm bớt”.

Thấm nhuần tư tưởng và lời dạy của Bác, những năm qua cấp ủy, chính quyền, MTTQ và đoàn thể các cấp trong huyện đã không ngừng tuyên truyền, vận động, tập hợp đồng bào các dân tộc trên địa bàn hiểu, đồng thuận, ủng hộ các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; tham gia tích cực các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; phát huy tinh thần đoàn kết, cùng với chính quyền địa phương và nhân dân huyện nhà thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Đặc biệt là trong việc triển khai thực hiện các chính sách, chương trình, dự án tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó trọng tâm là Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, Chương trình giảm 1000 hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh.

Qua đó đã xuất hiện nhiều tấm gương đồng bào dân tộc thiểu số tiêu biểu, có nhiều đóng góp tích cực trên các lĩnh vực. Thay mặt Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam huyện tôi nhiệt liệt biểu dương tinh thần nỗ lực và đóng góp của đồng bào các dân tộc thiểu số từ đó thắt chặt tình làng nghĩa xóm, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc vững mạnh và góp phần vào sự phát triển toàn diện của huyện nhà.

Kính thưa Đại hội!

Đại hội lần này có ý nghĩa quan trọng, là dịp để giao lưu, trao đổi, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của đồng bào dân tộc thiểu số; đồng thời để huyện nhà tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Quyết tâm thư Đại hội lần thứ II năm 2019, tiếp tục khẳng định, tôn vinh và biểu dương những đóng góp to lớn của đồng bào các dân tộc thiểu số trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời xác định phương hướng, mục tiêu, biện pháp để nâng chất chất lượng thực hiện công tác dân tộc và triển khai các chính sách dân tộc giai đoạn 2024-2029.

Để thực hiện thành công các mục tiêu trên, tôi đề nghị tập trung triển khai, thực hiện tốt một số nội dung sau:

Một, tiếp tục quán triệt, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc, chính sách dân tộc. Không ngừng nâng cao cảnh giác cách mạng, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Phát huy tốt vai trò của già làng tiêu biểu xuất sắc, người có uy tín trong việc vận động Nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, tích cực phát triển sản xuất, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh. Đề cao cảnh giác, xử lý kịp thời những âm mưu thủ đoạn lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo của các thế lực thù địch lôi kéo lừa gạt, kích động đồng bào gây rối, gây mất an ninh trật tự và chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.

Hai, tiếp tục nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý điều hành của chính quyền trong việc tổ chức, thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc, trọng tâm là Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Gắn kết chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với quốc phòng - an ninh, nhất là các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới; khuyến khích tạo điều kiện cho doanh nghiệp đầu tư, sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, tăng thu nhập cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Ba, chú trọng đến công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên, cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số; quan tâm phát triển đảng viên, nhất là đảng viên vùng sâu, vùng xa, đảng viên người dân tộc thiểu số.

Bốn, tập trung đổi mới nâng cao chất lượng y tế, giáo dục, đào tạo ở các vùng sâu, vùng xa, nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu học tập, nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực và chăm sóc sức khoẻ cho người dân. Tăng cường tổ chức đào tạo nghề gắn với giới thiệu việc làm cho thanh niên dân tộc thiểu số; thực hiện các chính sách phát triển nguồn nhân lực đối với vùng dân tộc thiểu số, chính sách bố trí sử dụng cán bộ dân tộc thiểu số; chú trọng xây dựng lực lượng cốt cán.

Năm, Đồng bào các dân tộc thiểu số cần thực hiện sâu rộng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm phát huy ý chí tự lực, tự cường, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, cũng như cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương; tiếp tục phát huy các giá trị văn hoá tốt đẹp, các thành quả đã đạt được, loại bỏ hủ tục. Tuyên truyền, trong gia đình, cộng đồng không cầm cố đất, bán đất, bán điều non, vay lãi nặng, tránh xa tệ nạn. Phấn đấu vươn lên phát triển kinh tế gia đình, xây dựng quê hương giàu đẹp

Kính thưa Đại hội!

Với truyền thống đoàn kết, ý chí và quyết tâm tôi tin tưởng rằng trong thời gian tới, đồng bào các dân tộc thiểu số trong huyện sẽ tiếp tục đồng lòng, nỗ lực, cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện nhà thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đảng bộ huyện lần thứ XII nhiệm kỳ 2020-2025 và Quyết tâm thư của Đại hội đại biểu các DTTS huyện Bù Gia Mập lần thứ III năm 2024, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, con người Bù Gia Gia Mập hòa hợp, nghĩa tình, tự cường, kỷ cương, sáng tạo.

Cuối cùng, kính chúc quý vị đại biểu cùng toàn thể các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Xin trân trọng cảm ơn !

Tác giả: Ban biên tập

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây