HOC TAP BAC

Tổ chức sinh hoạt chuyên đề gắn với sinh hoạt  chính trị “Giữ trọn lời thề đảng viên” năm 2024

Thứ hai - 17/06/2024 05:17 539 0
(Ngày 17/6/2024 Ban thường vụ Huyện uỷ Bù Gia Mập ban hành kế hoạch số: 262-KH/HU về việc Tổ chức sinh hoạt chuyên đề gắn với sinh hoạt  chính trị “Giữ trọn lời thề đảng viên” năm 2024)
 
Nhằm giúp mỗi đảng viên nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn về niềm vinh dự, tự hào cũng như trách nhiệm của người cán bộ, đảng viên Đảng cộng sản đối với lời tuyên thệ trước cờ Đảng, lời hứa trước tổ chức khi nhận nhiệm vụ. Đây còn là hoạt động góp phần nâng cao ý thức tự giác rèn luyện, tự soi, tự sửa, phòng chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, bảo vệ uy tín, danh dự của Đảng, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.
Đợt sinh hoạt chính trị phải được tổ chức nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả ở tất cả các tổ chức cơ sở Đảng trên địa bàn huyện; phấn đấu 100% đảng viên trong toàn thị  xã tự soi rọi, nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện lời thề.
 Mục tiêu phấn đấu:
- 100% đảng viên toàn Đảng bộ tự soi rọi, nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện lời thề trong quá trình tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành của bản thân (trừ đảng viên được miễn sinh hoạt Đảng, đảng viên chuyển sinh hoạt Đảng tạm thời ra ngoài đảng bộ huyện).
- 100% đảng viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý trong toàn Đảng bộ huyện soi rọi, đánh giá về kết quả phấn đấu, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức và kiên định bản lĩnh chính trị trong hành trình thực hiện lời thề trước cờ Đảng, lời hứa trước cơ quan, tổ chức và Nhân dân.
- 100% tổ chức cơ sở Đảng trên địa bàn huyện tổ chức sinh hoạt chuyên đề trong đợt sinh hoạt chính trị để cán bộ lãnh đạo, quản lý, đảng viên báo cáo kết quả tự nhận xét, soi rọi lại quá trình thực hiện lời tuyên thệ của đảng viên.
 Những nội dung sinh hoạt
Đợt sinh hoạt chuyên đề gắn với sinh hoạt chính trị được tổ chức nghiêm túc, thiết thực ở tất cả các tổ chức cơ sở Đảng trên địa bàn huyện với hình thức phù hợp, hiệu quả. Các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cấp ủy chịu trách nhiệm về chất lượng đợt sinh hoạt chính trị; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện với quyết tâm chính trị cao nhất. Gắn đợt sinh hoạt chính trị với việc nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.
Trọng tâm của đợt sinh hoạt chính trị là yêu cầu 100% chi bộ trong toàn huyện tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề với chủ đề “Giữ trọn lời thề đảng viên” để mỗi đảng viên báo cáo kết quả tự nhận xét, soi rọi lại quá trình thực hiện lời thề của cá nhân, lời hứa trước cơ quan, tổ chức, trước Nhân dân kể từ khi được kết nạp đảng, khi nhận nhiệm vụ lãnh đạo, quản lý đến thời điểm hiện tại, trong đó tập trung làm rõ những ưu, khuyết điểm, rút ra những nguyên nhân và xác định những giải pháp tự thân để tiếp tục thực hiện tốt lời thề, lời hứa của mỗi người.
 Hình thức
+ Tổ chức sinh hoạt chi bộ chuyên đề về chủ đề “Giữ trọn lời thề đảng viên” trong quá trình xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Hàng quý, mỗi tổ chức cơ sở Đảng tổ chức ít nhất một buổi sinh hoạt chuyên đề với chủ đề “Giữ trọn lời thề đảng viên” để mỗi đảng viên báo cáo kết quả tự nhận xét, soi rọi lại quá trình thực hiện lời thề của mình, lời hứa trước cơ quan, tổ chức, trước Nhân dân kể từ khi được kết nạp đảng, khi nhận nhiệm vụ lãnh đạo, quản lý.
+ Đối với đảng viên giữ chức vụ báo cáo tự rà soát, soi rọi, nhận xét, đánh giá kết quả rèn luyện, phấn đấu, thực hiện lời tuyên thệ gắn với kết quả thực hiện lời hứa của đảng viên khi được bổ nhiệm, ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân và hành trình tự soi, tự sửa của bản thân; xác định những giải pháp để phát huy hiệu quả năng lực lãnh đạo, quản lý, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.
+ Đối với đảng viên không giữ chức vụ báo cáo tự rà soát, soi rọi, nhận xét, đánh giá kết quả rèn luyện, phấn đấu, thực hiện lời thề và hành trình tự soi, tự sửa của bản thân; xác định giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, khắc phục những khó khăn để hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ chính trị được giao.
+ Thông qua đợt sinh hoạt chính trị “Giữ trọn lời thề đảng viên” sẽ tổ chức sàng lọc đưa những đảng viên yếu kém, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, không đủ tư cách ra khỏi Đảng theo Công văn số 320-CV/TU ngày 31/5/2021 của Tỉnh ủy về việc rà soát, phát hiện, giáo dục, giúp đỡ, sàng lọc, đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng và Hướng dẫn số 09-HD/TU ngày 27/5/2021 của Tỉnh ủy về tiêu chí, quy trình, rào soát, phát hiện, giúp đỡ, sàng lọc, đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.
Ngoài hình thức tổ chức đồng loạt ở tất cả chi bộ, căn cứ điều kiện cụ thể, các tổ chức cơ sở Đảng có thể lựa chọn tổ chức một trong các hình thức như: Tổ chức gặp gỡ, giao lưu với đảng viên cao tuổi Đảng, đảng viên có thành tích đặc biệt xuất sắc trên các lĩnh vực, gương điển hình trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; tổ chức các hoạt động “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, chăm lo cho Nhân dân.
 Đồng thời, biểu dương, khen thưởng đảng viên tiêu biểu trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; trong phòng chống tham nhũng, tiêu cực gắn với phát động xây dựng và nhân rộng những mô hình hay, cách làm sáng tạo trong đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt của tổ chức Đảng. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, văn hóa – văn nghệ, thể thao mừng Đảng, mừng xuân; xem phim tài liệu “Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh – Biên niên sử truyền hình”, “Đảng Cộng sản Việt Nam – Hành trình tự nhìn lại”.
Các đồng chí bí thư cấp ủy, người đứng đầu các địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, chủ trì và chịu trách nhiệm về chất lượng đợt sinh hoạt chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị.
Các tổ chức cơ sở Đảng tổ chức tốt đợt sinh hoạt chính trị “Giữ trọn lời thề đảng viên” ở địa phương, cơ quan, đơn vị sâu rộng, nghiêm túc, tạo bước chuyển biến thực sự ở tổ chức cơ sở Đảng.
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các tổ chức chính trị – xã hội huyện: Tăng cường, đa dạng hóa các hoạt động tuyên truyền; tổ chức các hình thức sinh hoạt chính trị phù hợp với điều kiện, đặc thù của từng tổ chức nhằm góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng về đợt sinh hoạt chính trị này của cấp ủy Đảng để đoàn viên, hội viên và Nhân dân tham gia giám sát cán bộ, đảng viên thực hiện.

Tác giả: Ban Biên tập

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây