HOC TAP BAC

Giữ trọn lời thề đảng viên, điều cốt lõi là “nói phải đi đôi với làm”

Thứ hai - 03/06/2024 05:25 592 0
Thực hiện Kế hoạch số 223-KH/HU, ngày 25/01/2024 của Ban Thường vụ Huyện ủy về Tổ chức học tập và triển khai thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024 (chuyên đề năm 2024). Hướng dẫn số 110-HD/BTGTU, ngày 20/3/2024 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về hướng dẫn sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và đăng ký.
Theo đó, đưa nội dung học tập và làm theo Bác vào sinh hoạt định kỳ hàng tháng tại các chi bộ và sinh hoạt chuyên đề hàng quý gắn với tổ chức sinh hoạt chính trị “Giữ trọn lời thề đảng viên”, gắn việc học tập chuyên đề năm 2024 với nâng cao chất lượng triển khai thực hiện các nghị quyết, quy định, chỉ thị của Đảng về thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội; quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào các dân tộc.
Quá trình phấn đấu rèn luyện, khi được kết nạp vào hàng ngũ của Đảng, trong giờ phút thiêng liêng ấy, dưới cờ Đảng quang vinh và trước anh linh của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, người được kết nạp đảng viên dõng dạc đọc lời thề. Đó chính là lời tuyên thệ trước Đảng, cam kết chính trị về lòng trung thành, chí tiến thủ và tinh thần suốt đời tu dưỡng, rèn luyện, giữ trong sạch phẩm chất đạo đức, uy tín, danh dự của người cộng sản, phấn đấu, hy sinh vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.
Đồng chí Trần Duy Đức Anh, trường THCS – THPT Võ Thị Sáu tuyên thệ tại Lễ kết nạp Đảng viên
Song lời thề không chỉ đọc ở ngày kết nạp, không “đánh trống, bỏ dùi”, mà đòi hỏi mỗi đảng viên phải khắc cốt, ghi tâm và giữ trọn suốt cuộc hành trình theo Đảng, Đã thề trước Đảng thì phải luôn làm đúng những điều đã hứa với Đảng, với dân.
Văn kiện Đại hội XIII của Đảng ghi rõ: “Đổi mới phương pháp, phong cách, lề lối làm việc của các cơ quan lãnh đạo của Đảng từ Trung ương đến cơ sở, xây dựng và thực hiện phong cách làm việc khoa học, tập thể, dân chủ, trọng dân, gần dân, hiểu dân, vì dân, bám sát thực tiễn, chịu khó học hỏi, nói đi đôi với làm” .
Trong tiến trình sự nghiệp cách mạng, xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam nói chung và xây dựng quê hương Bù Gia Mập sau 15 năm thành lập, đã có rất nhiều cán bộ đảng viên tiên phong, gương mẫu trong thực hiện lời thề với Đảng, luôn hành động vì ích nước, lợi dân, đã thực sự là gương sáng để cấp dưới và quần chúng kính phục, tin yêu.

 

Thực hiện nói đi đôi với làm, thì “Nói” ở đây là nhận thức đúng và nói đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; “Làm” là mỗi cán bộ, đảng viên phải hành động đúng với chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đây không chỉ là mệnh lệnh của Đảng mà còn là biểu hiện của đạo đức, lẽ sống, là sự gương mẫu của mỗi cán bộ đảng viên, nhất là những người giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý.
Nói đi đôi với làm phải thể hiện bằng kết quả công việc, với những sản phẩm cụ thể, coi đó là thước đo sự cống hiến của mỗi người trên tinh thần “Dĩ công vi thượng”, để việc công lên trên, lên trước việc tư, việc nhà; “Việc gì có lợi cho dân thì hết sức làm, việc gì có hại cho dân thì hết sức tránh”, như điều mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn.
Giải pháp thực hiện
Phát huy tính tự giác, đề cao lòng tự trọng của mỗi cán bộ đảng viên vẫn là nhân tố quyết định trong việc gắn kết giữa nói và làm. Thực hiện đúng điều Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng kêu gọi: “Mỗi cán bộ, đảng viên cần nghiêm túc thực hiện trách nhiệm nêu gương; người có chức vụ càng cao, cương vị càng lớn càng phải gương mẫu trong tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, phong cách, tác phong, lề lối công tác để quần chúng, nhân dân noi theo”, nhất là phải luôn “tự soi, tự sửa”, tự đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân trong chính mình, kiên quyết bài trừ các hành vi xu thời, xu nịnh, các biểu hiện: “nói nhiều làm ít”, “nói hay, làm dở”, “nói một đường làm một nẻo”, “nói nhưng không làm”.
Thực hiện tốt chuẩn mực tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về “nói đi đôi với làm” trong công việc hàng ngày bằng những hành động, việc làm cụ thể, thực chất.

 
Để lời thề trước Đảng, lời hứa trước tổ chức và Nhân dân luôn giữ được giá trị thiêng liêng và chuyển hóa thành những hành động cách mạng thiết thực, trong thời gian tới, cần thực hiện một số giải pháp sau:
Một là, Chi ủy chi bộ, nhất là người đứng đầu, đảng viên phải thường xuyên quan tâm tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; quán triệt sâu sắc đến từng cán bộ, đảng viên về những điều đảng viên không được làm. Xem trọng nâng cao chất lượng bồi dưỡng, chất lượng sinh hoạt chi bộ, kết nạp đảng viên mới; giáo dục đạo đức cách mạng “cần, kiệm, liêm, chính” để tự đề kháng, “miễn dịch” với những thói hư, tật xấu. Phải nâng cao ý thức làm việc trên tinh thần “nói đi đôi với làm”, “nói ít làm nhiều”.

 
Đồng chí Nguyễn Văn Tiến, HUV, Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy tặng hoa chúc mừng Đảng viên mới
Hai là, làm tốt công tác tuyên truyền để mỗi cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc được đứng trong hàng ngũ của Đảng là niềm vinh dự, tự hào, nhưng cũng là trách nhiệm lớn lao, phải luôn phấn đấu vì lý tưởng của Đảng, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân.
Ba là, từng cán bộ, đảng viên cần khắc ghi sâu sắc lời thề trước Đảng, lời hứa trước tổ chức và Nhân dân để biến lời thề thành hành động trong thực thi nhiệm vụ, lời nói đi đôi với việc làm, chủ động tránh xa những cạm bẫy, vượt qua cám dỗ đời thường.
Bốn là, dù ở đâu, giữ vị trí gì, nhất là lúc gặp khó khăn, thử thách, mỗi cán bộ, đảng viên không được phép quên những điều đã hứa, đã cam kết; không ngừng tự tu dưỡng, rèn luyện, luôn chấp hành kỷ luật, kỷ cương. Mỗi cán bộ, đảng viên phải tự mình xây dựng kế hoạch rèn luyện cả về nhận thức, hành động, quyết tâm tu dưỡng, phấn đấu hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ của mình. Thường xuyên vun đắp và xây dựng tinh thần đoàn kết, dân chủ trong cơ quan, đơn vị.
Năm là, tăng cường thực hiện nghiêm túc, thường xuyên công tác kiểm tra, giám sát đối với cán bộ, đảng viên trong rèn luyện đạo đức, thực thi công vụ, cũng như thể hiện lời thề trước Đảng, lời hứa trước tổ chức và Nhân dân.
Đẩy mạnh thực hiện “nói đi đôi với làm” trong mỗi cán bộ, đảng viên chính là cái gốc tạo nên hiệu quả công việc, niềm tin, uy tín đối với quần chúng nhân dân. Đây cũng chính là tạo ra một sự lan tỏa tích cực đưa cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đi vào thực tiễn.

Tác giả: ĐQ

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây