HOC TAP BAC

VAI TRÒ CỦA CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN Ở ĐÂU TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG?

Thứ sáu - 21/06/2024 00:44 648 0
Mạng xã hội Facebook ở nước ta phát triển rất nhanh và ngày càng lan rộng, thu hút nhiều thành phần, đối tượng tham gia. Trong đó, tỷ lệ cán bộ, đảng viên sử dụng facebook hiện nay chiếm khá cao. Hầu như ai cũng có tài khoản cá nhân facebook, thậm chí có người sở hữu 2, 3 tài khoản.
Thời gian qua, nhiều cán bộ, đảng viên (CB, ĐV) có ý thức, trách nhiệm cao trong sử dụng mạng xã hội (MXH). Tuy nhiên, vẫn còn một số CB, ĐV sử dụng MXH với mục đích không lành mạnh, có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trên thế giới ảo.
Việt Nam là một trong số 20 quốc gia có số người sử dụng Internet cao nhất trên thế giới, với hơn 72,7 triệu tài khoản mạng xã hội Facebook, 78,44 triệu người sử dụng Internet và 168,5 triệu thiết bị kết nối Internet có tỷ lệ truy cập hằng ngày chiếm 79,1%. Như vậy, Việt Nam cũng nằm trong danh sách các quốc gia bị ảnh hưởng nhiều bởi các thách thức an ninh mạng.

 Hiện nay, cán bộ, đảng viên chính là nhóm xã hội có trình độ học vấn khá cao, là đối tượng thường xuyên được tuyên truyền, giáo dục các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Cán bộ, đảng viên là nhưng người được làm việc trong môi trường có tính kỷ luật cao, bị ràng buộc bởi nhiều quy định của Đảng, của cơ quan, đơn vị, tổ chức.  Do đó, để bảo vệ Đảng, đấu tranh chống lại những quan điểm sai trái, thù địch, cùng với việc sử dụng mạng xã hội một cách “văn minh, có trách nhiệm”
Trước hết, đối với các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp
Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, tổ chức cơ sở đảng, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc tuyên truyền sâu rộng các quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, những thông tin tích cực, truyền thống văn hóa cách mạng; về những điều đảng viên không được làm… nhằm tăng sức đề kháng cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trước những thông tin trái chiều, kích động, phản động trên mạng xã hội, giúp cán bộ, đảng viên kiên trung với Đảng, với Nhà nước.
Thường xuyên tổ chức sinh hoạt chuyên đề nhằm kịp thời trao đổi, làm rõ, vạch trần bản chất, âm mưu, thủ đoạn từ những thông tin xấu, độc hại của các thế lực thù địch, phản động. 
Tăng cường nắm bắt, định hướng tình hình tư tưởng, thái độ, quan điểm của cán bộ, đảng viên khi chia sẻ, bình luận, đăng tải thông tin trên mạng xã hội. Kịp thời cung cấp các tài liệu, thông tin chính thống, hướng dẫn của cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể các cấp cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nắm được những luận cứ, thông tin xác đáng và dựa vào đó để đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc trên mạng mạng xã hội. 
Cần xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên đăng, chia sẻ, like các nội dung mang tính tiêu cực, sai sự thật, vu khống, bôi nhọ Đảng, Nhà nước và người khác trên mạng xã hội.
Đối với cán bộ, đảng viên
Cần có lập trường, tư tưởng vững vàng, nhận thức đúng đắn về trách nhiệm của mình khi tham gia mạng xã hội, phải sáng suốt chọn lọc thông tin để tiếp nhận cũng như chia sẻ với đồng nghiệp, với bạn bè những thông tin chính xác, đúng sự thật, tránh chia sẻ thông tin sai sự thật, chưa được kiểm chứng gây tổn hại đến cá nhân, tổ chức; Có trách nhiệm tuyên truyền những chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến người dân.
Bên cạnh đó, phải có trách nhiệm lập luận làm rõ sự sai trái những luận điệu xuyên tạc của những đối tượng phản động lợi dụng tự do ngôn luận để xuyên tạc và nói xấu chế độ, nói xấu Đảng làm cho người dân hiểu đúng về bản chất của chế độ ta. 
Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ xuyên suốt, thường xuyên và lâu dài, là nhiệm vụ tiên quyết của cả hệ thống chính trị, trong đó vai trò của mỗi cán bộ, đảng viên cần được đặt lên hàng đầu. Chính vì thế mỗi cán bộ, đảng viên cần nhận thức đúng đắn về vai trò, trách nhiệm của mình khi tham gia mạng xã hội, tạo thành một khối đại đoàn kết thống nhất, một tổ hợp lực lượng đủ mạnh để ngăn chặn, đẩy lùi những thông tin xấu độc, quan điểm lệch lạc sai trái của các thế lực thù địch.
 Và điều quan trọng hơn hết, mỗi cán bộ, đảng viên của chúng ta hãy “…dùng smartphone, facebook mỗi ngày chủ động chia sẻ cho nhau một bài báo hay, một clip tốt, viết một bình luận tích cực, tìm kiếm một thông tin tốt đẹp, gửi đi một thông điệp hay để góp phần làm cho công tác tư tưởng tốt hơn…
Cán bộ, đảng viên không được “cung cấp, để lộ, làm mất hoặc viết bài, đăng những thông tin, tài liệu bí mật của Đảng và Nhà nước, những việc chưa được phép công bố ra ngoài phạm vi (nội dung, đối tượng) cho phép”. Một trong những loại thông tin đó là “bí mật của Đảng, Nhà nước bao gồm: thông tin, tài liệu được quy định là thông tin, tài liệu mật, có đóng dấu “MẬT”, “TỐI MẬT”, “TUYỆT MẬT” hoặc quy định chỉ lưu hành nội bộ (kể cả bản sao chép, sao chụp hoặc trích các loại thông tin, tài liệu đó).
Nghị quyết 35-NQ/TW về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng (Hình từ Internet)
Để góp phần lan tỏa tính tích cực và hạn chế những tác động tiêu cực khôn lường của không gian mạng đối với sự phát triển bền vững của xã hội, khi tham gia mạng xã hội, mỗi cán bộ, đảng viên cần lưu ý một số nội dung như sau:
Một là, có tư duy phản biện, thẩm định, đánh giá, phân tích, đối chiếu, so sánh… khi tiếp nhận thông tin. Không phải thông tin nào được lan truyền, được nhiều người đọc và chia sẻ cũng là thông tin chính xác, đúng đắn.
Hai là, sử dụng tài khoản mạng xã hội hoặc trang mạng internet cá nhân của mình để chia sẻ, đăng tải, cung cấp, định hướng thông tin có ích cho người khác, cho xã hội và đất nước.
Ba là, đăng tải các bình luận, ý kiến nhận xét có văn hóa, có trách nhiệm và có tính xây dựng về những vấn đề mà bản thân cho rằng nên có ý kiến hoặc đang được dư luận xã hội quan tâm. Nhất là với các vụ việc đang “nóng”, cần tránh tạo tâm lý kích động hoặc dẫn dắt dư luận một cách sai lệch; khi cần có ý kiến thì phải hợp lý, thể hiện bằng văn phong đúng mực, tránh để bị quy chụp, xuyên tạc về thái độ, tư cách của người cán bộ, đảng viên nói chung.
Bốn là, tuyên truyền, động viên để nhiều người khác, nhất là với người thân, những người xung quanh mình, hiểu rõ và thực hiện các quy chuẩn, quy tắc ứng xử của cán bộ, đảng viên khi sử dụng mạng internet và mạng xã hội.
Năm là, trên trang mạng internet và địa chỉ mạng xã hội của mình, mỗi cán bộ, đảng viên nên tích cực kêu gọi, động viên mọi người chấp hành tốt các quy định của pháp luật, các chủ trương, chính sách, các cuộc vận động, nhất là các nội dung có tính thời sự, đang cần sự tham gia của đông đảo người dân, các vấn đề đang có ý kiến khác nhau…
Sáu là, tích cực giới thiệu, quảng bá các hình ảnh, thông tin tốt, có ích về địa phương, cơ quan, đơn vị và đất nước…; làm lan tỏa những gương người tốt việc tốt, các điển hình tiên tiến, các câu chuyện có giá trị nhân văn… trên trang cá nhân hoặc các trang cộng đồng.
Bảy là, chủ động phản ánh với các cơ quan có chức năng hoặc với cấp ủy khi phát hiện, đồng thời tích cực đấu tranh phản bác những trang, những thông tin sai trái, xuyên tạc, tiêu cực… Hình thức dễ thực hiện và có ý nghĩa thiết thực là nên trao đổi, chia sẻ về các thông tin sai trái, xấu độc trong các cuộc sinh hoạt của cơ quan, đơn vị, đặc biệt là sinh hoạt chi bộ.

Tám là, luôn gương mẫu, chuẩn mực khi phát ngôn, đăng tải hình ảnh, chia sẻ thông tin…trên mạng internet và mạng xã hội; không đưa những thông tin, hình ảnh, tư liệu nội bộ cơ quan, đơn vị; không đưa thông tin một cách lập lờ để dẫn dắt dư luận nhằm mục đích công kích cá nhân hoặc tổ chức với dụng ý không tốt; Đối với cán bộ lãnh đạo các cấp, bên cạnh việc thực hiện các yêu cầu chung về việc sử dụng mạng internet và mạng xã hội, còn quan tâm việc sử dụng mạng internet và mạng xã hội của cán bộ, nhân viên trong cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi mình phụ trách để kịp thời góp ý, nhắc nhở, chấn chỉnh các biểu hiện chưa lành mạnh; đồng thời tích cực lắng nghe các ý kiến phản hồi về bản thân, về cơ quan, đơn vị, về cán bộ, nhân viên ở cơ quan của mình… để có biện pháp ứng xử phù hợp; Tăng cường việc tuyên truyền, phổ biến Luật An ninh mạng năm 2018, Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội năm 2021 phù hợp và kịp thời cho các nhóm đối tượng khác nhau, trong đó và trước hết là đội ngũ cán bộ đảng viên. Trên cơ sở đó nhằm giúp mỗi cán bộ, đảng viên hiểu rõ ý nghĩa, giá trị, nội dung, quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm và những hành vi bị cấm liên quan đến văn hóa ứng xử khi tham gia mạng xã hội, hướng tới xây dựng môi trường mạng lành mạnh, an toàn.
Facebook vẫn là nền tảng mạng xã hội phổ biến trên thế giới
Chín là, hiện nghiêm nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 25.7.2018 về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng” và Nghị quyết số 30-NQ/TW về “Chiến lược an ninh mạng quốc gia”; Nghị quyết 35-NQ/TW năm 2018 Ngày 22/10/2018 về việc tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, đều thể hiện rất rõ quan điểm của Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng, đây là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân và cả hệ thống chính trị. Trong đó, phát huy vai trò trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trên không gian mạng chính là “mệnh lệnh từ trái tim” mà mỗi cán bộ, đảng viên cần phải nghiêm túc thực hiện và thực hiện có hiệu quả để góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
Bài học cho cán bộ, đảng viên qua một số vụ việc liên quan đến tham gia không gian mạng chính là phải giữ nghiêm kỷ luật, phải chấp hành nghiêm chỉnh nội quy cơ quan và các quy định của các tổ chức, đoàn thể mà bản thân là thành viên. Bản thân mỗi cán bộ, đảng viên phải luôn ý thức được rằng mình phải sử dụng không gian mạng sao cho tích cực không chỉ bản thân mà còn cho người khác, cho tổ chức, cho xã hội. Tức là, bên cạnh sử dụng không gian mạng đúng quy định của pháp luật còn phải thể hiện tính văn hóa, văn minh, tính kỷ luật, tính Đảng. Đây phải là điều được quán triệt thường trực trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên ở nước ta trong bối cảnh hiện nay./.


 

Tác giả: ĐQ (Tổng hợp)

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây